639 keer bekeken

ETNISCH PROFILEREN, RACISME Marechaussees ontslagen om racisme

 • zaterdag 20 november 2021 @ 07:36
  #5
  reactie op (#4) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg art. #4: MARECHAUSSEE MÁG ETNISCH PROFILEREN MAAR WIL DAT ZELF NIET.... De rechter vindt dit in bepaalde gevallen wel goed....

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 14:32

  Marechaussee mag etnisch profileren aan de grens, maar wil dit niet langer

  ANP

  De marechaussee mag reizigers aan de grens selecteren voor controle op basis van hun etniciteit, maar wil dit "vanuit onze legitimiteit en het maatschappelijk vertrouwen" niet meer doen. Dat staat in een notitie die is gepubliceerd voorafgaand aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 24 november.

  Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigt berichtgeving hierover in de Volkskrant, maar wil verder niet ingaan op de notitie. In september oordeelde de rechter in Den Haag dat de marechaussee reizigers aan de grens mag blijven selecteren voor controle op basis van hun etniciteit en dat er dan geen sprake is van discriminatie.

  Maar hoewel etniciteit onder bepaalde omstandigheden dus deel mag uitmaken van beslissingen van de marechaussee, wil de dienst dit niet langer, "ook bezien in het licht van het maatschappelijk draagvlak", staat in de notitie. "Het leidende uitgangspunt is dat de KMar geen gebruik wil maken van etniciteit als indicator binnen profielen of selectiebeslissingen binnen de toezichtstaken."

  Uit de rij gepikt

  De zaak waarover de rechter oordeelde in september was aangespannen door Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties. Ook twee burgers deden mee, onder wie gemeenteraadslid in Eindhoven Mpanzu Bamenga. Hij werd in 2018 op Eindhoven Airport uit de rij gepikt en aangezien voor een Nigeriaanse mensensmokkelaar. Tegenover de Volkskrant verklaart Bamenga nu dat hij blij is met het besluit van de marechaussee.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 23 september 2021 @ 00:52
  #4
  reactie op (#2) herman_dad

  Goedemorgen, RECHTSZAAK TEGEN MARECHAUSSEE VANWEGE 'ETNISCH PROFILEREN': RECHTER VINDT DIT oké in aantal gevallen. Zeker het is niet altijd mogelijk om redenen van opsporing of binnenkomende berichten dat 'iemand uit een bebaalde groep of etniciteit wordt gezocht dan ontkom je er niet aan ALLE MENSEN UIT DIE AANGEDUIDE GROEP extra te controleren? En degenen die daar niet toe behoren 'loopt u maar door'?  

  De rechter erkent dat er geen eenduidige definitie is van etniciteit, maar zei in haar uitspraak dat het neerkomt op "onveranderlijke uiterlijke kenmerken, in het bijzonder huidskleur of ras". Die kenmerken kunnen aanleiding geven om iemand te controleren.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 10:32 • AANGEPAST GISTEREN, 11:58

  Marechaussee mag etniciteit blijven gebruiken als reden voor controle

  Marechaussees op Schiphol (archief) ANP

  De marechaussee mag reizigers aan de grens blijven selecteren voor controle op basis van hun etniciteit. De rechter in Den Haag heeft geoordeeld dat er geen sprake is van discriminatie.

  Het gaat om de MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid), die worden ingezet bij de controle van vliegtuigpassagiers, treinreizigers en weggebruikers uit landen van binnen de Europese Unie. Binnen de EU mogen geen grenscontroles worden uitgevoerd, maar zijn controles om illegaal verblijf in Nederland tegen te gaan, wel toegestaan.

  De rechter erkent dat er geen eenduidige definitie is van etniciteit, maar zei in haar uitspraak dat het neerkomt op "onveranderlijke uiterlijke kenmerken, in het bijzonder huidskleur of ras". Die kenmerken kunnen aanleiding geven om iemand te controleren.

  Zolang dat niet de enige reden is voor controle, maar er ook andere zogenoemde risico-indicatoren zijn, is het gebruik ervan toegestaan, oordeelt de rechter. "Het enkele gegeven dát etniciteit een rol speelt in het kader van het MTV is niet per definitie discriminerend en kan dus geen grond opleveren voor een algemeen verbod."

  "Het kunnen vaststellen van de nationaliteit is voor de doeltreffendheid van het MTV van zwaarwegend belang, omdat die bepalend kan zijn voor iemands verblijfsstatus", stelt de rechter. "Etnische uiterlijke kenmerken hoeven niet, maar kunnen wel een objectieve aanwijzing zijn voor iemands herkomst of nationaliteit."

  Uit de rij gepikt

  De zaak was aangespannen door Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties. Ook twee burgers deden mee, onder wie gemeenteraadslid in Eindhoven Mpanzu Bamenga.

  Hij werd in 2018 op Eindhoven Airport uit de rij gepikt en vertelde daar eerder over:

  1:20 Zie video in oorspronkelijke artikel

  'Iedereen mocht doorlopen, maar ik werd uit de rij gehaald'

  Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Broekers-Knol schreef vorig jaar aan de Tweede Kamer dat de marechaussee werkt met risicoprofielen die zijn gebaseerd op informatie van bijvoorbeeld inlichtingendiensten, maar ook op risico-indicatoren.

  Risico-indicatoren zijn bijvoorbeeld de samenstelling van een gezelschap en etniciteit. Ook wordt gekeken naar gedrag en reisroutes. Wijken zulke factoren af van het normale beeld, dan volgt een controle. Volgens het ministerie is dat nodig om criminaliteit aan de grens in een zo vroeg mogelijk stadium tegen te houden.

  Het uiterlijk voorkomen - ook huidskleur dus - wordt alleen als risico-indicator gezien in combinatie met andere factoren, stelde Broekers-Knol. Het meewegen van etniciteit door de marechaussee is wat haar betreft geoorloofd en proportioneel.

  Jelle Klaas, advocaat namens de coalitie die de zaak had aangespannen, noemt de uitspraak "zuur". "Dit is een gemiste kans voor Nederland. Wij denken dat de deur voor discriminatie en racisme hiermee wagenwijd blijft openstaan." De klagers gaan in hoger beroep.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 03 juli 2021 @ 07:53
  #3

  Goedemorgen, ZES MILITAIREN, MARINIERS, GESCHORST VANWEGE ONDERLINGE RACISTISCHE APP'JES... AFBEELDINGEN. 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  MINISTERIE DEFENSIE

  NOS NIEUWS • POLITIEK • WOENSDAG, 21:27

  Zes militairen geschorst om delen racistische afbeeldingen

  De krijgsmacht heeft zes mariniers geschorst die worden verdacht van het delen van racistische en discriminerende afbeeldingen. Dat zou dit weekend in een WhatsApp-groep gebeurd zijn.

  Defensie heeft de afbeeldingen met het Openbaar Ministerie (OM) gedeeld en gevraagd te onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd.

  Dit weekend kwam een melding binnen over kwetsend en beledigend beeldmateriaal dat gedeeld werd in een defensie-gerelateerde WhatsApp-groep. Het ging onder andere om afbeeldingen van racistische aard. De zes militairen die nu geschorst zijn waren op oefening in Denemarken. Na de melding zijn ze teruggestuurd naar Nederland.

  De legertop wil de kwestie nu niet toelichten maar onderstreept dat er "geen plaats is voor ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag". Afhankelijk van wat er uit het onderzoek van justitie komt en of er strafrechtelijke vervolging volgt, zal defensie zich buigen over nadere maatregelen of sancties.

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2021-08-06 09:59:51
  handtekeningafbeelding
 • woensdag 16 juni 2021 @ 00:36
  #2

  Goedemorgen, RECHTSZAAK TEGEN MARECHAUSSEE VANWEGE 'ETNISCH PROFILEREN'. O.a. op SCHIPHOL worden steekproeven gehouden:  Het collectief wijst erop dat er bij selectiebeslissingen wordt gekeken naar onder meer huidskleur en afkomst. Daarnaast werkt de marechaussee met risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt. Zulke profielen, betogen de organisaties, zijn in strijd met het discriminatieverbod. Zij willen dat die praktijken worden stopgezet.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  ANP

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 13:42

  Rechtszaak tegen marechaussee om etnisch profileren

  Mag de marechaussee aan de grens reizigers selecteren voor controle op basis van hun etniciteit? In de rechtbank in Den Haag ging vandaag een zaak van start die draait om die vraag. Mensenrechtenorganisaties en twee burgers willen dat de rechter etnisch profileren bij grenscontroles verbiedt.

  In februari dagvaardden zij de Staat over het etnisch profileren aan de grens door de Koninklijke Marechaussee. De marechaussee, die valt onder het ministerie van Defensie en verantwoordelijk is voor onder meer grensbewaking, discrimineert volgens hen niet-witte mensen bij grenscontroles.

  Het collectief wijst erop dat er bij selectiebeslissingen wordt gekeken naar onder meer huidskleur en afkomst. Daarnaast werkt de marechaussee met risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt. Zulke profielen, betogen de organisaties, zijn in strijd met het discriminatieverbod. Zij willen dat die praktijken worden stopgezet.

  Het gaat om Amnesty International, Control Alt Delete, antidiscriminatiebureau Radar en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. Ook twee burgers zijn bij de zaak betrokken: een piloot en een voormalig gemeenteraadslid in Eindhoven, Mpanzu Bamenga. Zij stapten eerder naar de Nationale ombudsman.

  'Meewegen etniciteit is geoorloofd'

  Vorig jaar beantwoordde demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Broekers-Knol Kamervragen over de selectiebeslissingen. Zij erkende toen dat de marechaussee werkt met zogenoemde risicoprofielen van reizigers bij de MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid). Die profielen zijn gebaseerd op informatie van bijvoorbeeld inlichtingendiensten, maar ook op zogenoemde risico-indicatoren.

  Risico-indicator zijn bijvoorbeeld de samenstelling van een gezelschap en etniciteit. Ook wordt gekeken naar afwijkend gedrag en reisroutes. Wijken zulke factoren af van het normale beeld, dan volgt een controle. Volgens het ministerie is dat nodig om criminaliteit aan de grens in een zo vroeg mogelijk stadium tegen te houden. Het gaat dan om bijvoorbeeld mensensmokkel.

  De Staat vindt dat de controleregels niet aangescherpt hoeven te worden. Het uiterlijk voorkomen - ook huidskleur dus - wordt alleen als risico-indicator gezien in combinatie met andere factoren, stelde Broekers-Knol. Het meewegen van etniciteit door de marechaussee is wat haar betreft dus geoorloofd en proportioneel.

  Rapport van ombudsman

  Ook de Nationale ombudsman boog zich al eens over de kwestie, naar aanleiding van klachten van de twee eerder genoemde burgers. In een rapport uit 2017 maakte de ombudsman duidelijk dat de schijn van discriminatie door de werkwijze op de loer ligt, juist omdat de marechaussees op hun gevoel leren afgaan en "een soort zesde zintuig" ontwikkelen. Het collectief dat nu de zaak aanspant, vindt dat er sinds het rapport te weinig is verbeterd.

  Mpanzu Bamenga, voormalig raadslid in Eindhoven, heeft zich als burger aangesloten bij de dagvaarding. Hij stelt dat er in Nederland structureel sprake is van etnisch profileren en maakte dat zelf herhaaldelijk mee. "Het gebeurde toen ik van Rome naar Eindhoven Airport kwam. Ik werd staande gehouden en stelde daar vragen over." Volgens Bamenga kreeg hij te horen dat er geen specifieke verdenking was, maar dat het ging om een preventieve controle. "Het feit dat ik een niet-Nederlands uiterlijk had, gaf de doorslag."

  Ook op andere plekken werd Bamenga er vaak uitgepikt. "Ik studeerde in Brussel en ging met de auto op en neer. Als er controles waren, werd ik altijd staande gehouden."

  'Pijnlijk en vernederend'

  Hij omschrijft dat als pijnlijk en vernederend. Bamenga: "Etniciteit onderdeel laten zijn van een risicoprofiel is discriminerend. Je zegt daarmee dat huidskleur een extra risico vormt voor crimineel gedrag. Maar je huidskleur bepaalt niet of je crimineel bent."

  Bamenga pleit ervoor om reizigers op luchthavens niet te controleren op basis van huidskleur, omdat dat laatste iets is waar mensen niets aan kunnen veranderen. "Etnisch profileren is stigmatiserend en slecht voor onze maatschappij. Het schaadt het vertrouwen van mensen in de overheid."

  De uitspraak volgt op 22 september.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

   

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 18 september 2013 @ 07:17
  #1

  Goedemorgen, twee KMar's in opleiding ontslagen vanwege discriminatie van een instructeur.

  Zie art. uit DE TELEGRAAF (bron)

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21897949/__Ontslag_twee_marechaussees__.html

  Zie verder ook eens:

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  Gewijzigd op 2021-06-16 00:30:41
  handtekeningafbeelding