2144 keer bekeken

ORGANISATIE IN DE FOUT, O.A. LANDELIJKE EENHEID en PRIVACY GEGEVENS

 • donderdag 12 mei 2022 @ 10:05
  #27
  reactie op (#26) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg DSO, UNDERCOVERAGENTEN: BEGELEIDENDE POLITIEMENSEN KUNNEN DE VERHOREN OVERLEDEN AGENT NIET AAN....

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •POLITIEK • GISTEREN, 11:52 • AANGEPAST GISTEREN, 15:11

  'Begeleiders overleden undercoveragent kunnen verhoor niet aan'

  ANP

  De begeleiders van een overleden undercoveragent kunnen volgens het Openbaar Ministerie niet worden verhoord in de strafzaak tegen een verdachte van cocaïnehandel. Ze zouden daar mentaal niet toe in staat zijn.

  De politie zette langere tijd een infiltrant in voor het onderzoek naar een vermoedelijke drugshandelaar uit Zevenbergschen Hoek. De agent beroofde zich gedurende deze undercoveroperatie van het leven, wat leidde tot een zeer kritisch rapport over de werkwijze van de politie.

  Een maand geleden werd de rechtszaak tegen de verdachte uitgesteld om de begeleiders van de undercoveragent te kunnen ondervragen. Zij zouden mogelijk kunnen vertellen in hoeverre er sturing is gegeven aan het undercovertraject.

  Eerder werden al drie leidinggevenden gehoord, maar die bleken geen flauw idee te hebben van het verloop van de undercoveractie. Daarom gaf de rechtbank opdracht om deze week de drie directe begeleiders van de infiltrant te horen.

  Te zwaar

  Volgens het OM is dat voor hen te zwaar. Zij hebben nog altijd veel last van de gebeurtenis en een getuigenverhoor zou daarom te belastend te zijn. De officieren van justitie hebben gevraagd om de getuigenverhoren om gezondheidsredenen te schrappen.

  Maar de rechter vindt dat twee van de drie begeleiders wel degelijk ondervraagd kunnen worden. Alleen een begeleider die kort betrokken was bij de zaak hoeft niet te getuigen.

  De advocaten in de zaak stellen dat het OM op alle mogelijke manieren probeert om het verloop van de undercoveractie in de doofpot te houden. De verdediging heeft felle kritiek op het undercovertraject omdat er regels zouden zijn overtreden. Daarom gaat wat hen betreft de hele strafzaak van tafel.

  De Brabantse drugszaak draait om de invoer van zo'n 1300 kilo cocaïne. De politie kocht het huis naast de verdachte en plaatste daar meer dan een jaar een infiltrant om corruptie in de haven te achterhalen. Uiteindelijk werd de druk van het werk hem te veel.

  Undercoveroperaties vallen onder de Landelijke Eenheid en de vele problemen bij die eenheid kwamen vandaag ook weer aan de orde in de Tweede Kamer. Die is zeer kritisch over de gang van zaken. Nog gisteren kwam een aanvankelijk geheim onderzoeksrapport naar buiten over de zelfmoord van een andere agent, vorig jaar augustus. Minister Yesilgöz (Justitie) stuurde het rapport naar de Kamer en zei vandaag in de Kamer dat bij zo'n openbaarmaking altijd gezocht moet worden naar de delicate "balans tussen vertrouwelijkheid en transparantie".

  Volgens het rapport heeft de top van de Landelijke Eenheid onnodig leed bij de nabestaanden veroorzaakt door de authenticiteit van een van de afscheidsbrieven van de agent in twijfel te trekken. De Kamercommissie zegt verder dat het niet vreemd is dat bij de agent de indruk is ontstaan dat hij bewust werd tegengewerkt en gepest.

  Er lopen ook nog andere onderzoeken, onder andere naar een derde zelfmoord bij de Landelijke Eenheid. Verder concludeerde de onderzoekscommissie-Schneiders onlangs in een tussenrapport dat de Landelijke Eenheivolledig op de schop moet. Het eindrapport komt in juni. Minister Yesilgöz belooft een cultuurverandering binnen de organisatie.

  Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • zondag 01 mei 2022 @ 00:48
  #26
  reactie op (#24) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg ONDERZOEK naar WERKWIJZE EN ONDERSTEUNING SPECIALE OPERATIES, nog een zelfmoord van een 'undercoveragent' en weer een nog slechter rapport daarover.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 02:29 • AANGEPAST GISTEREN, 07:08

  'Weer kritisch rapport over politie, derde zelfdoding bij DSO'

  Politie en Mobiele Eenheid(ME) NOVUM REGIOFOTO

  Opnieuw is er een kritisch rapport verschenen over de afdeling binnen de Landelijke Eenheid van de politie die verantwoordelijk is voor undercover operaties. De aanleiding voor dit rapport was de derde zelfdoding in twee jaar tijd van een agent bij de Dienst Speciale Opsporing (DSO). Dat meldt NRC in een uitgebreid artikel over het dossier.

  De krant heeft de afscheidsbrief van de 53-jarige agent M., die zichzelf vorig jaar augustus van het leven beroofde, in handen. De brief richt zich onder anderen tot 'Marjolein' - dat is Marjolein Smit, zijn toenmalige baas bij de DSO. "Weet dat mijn tijd bij de DSO verschrikkelijk was", schreef hij. "De verziekte cultuur, hoe jullie achter mijn rug over mij spraken, de vriendjespolitiek en het over lijken gaan."

  In een tot dusver geheimgehouden rapport over deze zaak wordt volgens betrokkenen geconcludeerd dat leidinggevenden niet de hele waarheid aan de nabestaanden van M. hebben verteld, en dat de personeelszorg bij het undercoverwerk niet op orde is.

  De DSO is de afdeling van de Landelijke Eenheid die onder meer politie-infiltranten inzet. De laatste jaren kwamen meerdere verontrustende onderzoeken over die dienst naar buiten: over onder meer falend leiderschap, intimidatie op de werkvloer en pestgedrag.

  De afscheidsbrief van M. werd een aantal weken geleden na zijn begrafenis door een vriend - op verzoek van M. - naar een kleine groep mensen verstuurd. De politieleiding wist volgens NRC aan het begin niet wat ze met de zelfdoding aan moesten na ontvangst van de brief, en de directe leidinggevenden van M. twijfelden aan de authenticiteit ervan. Zij pleitten voor een vertrouwelijk intern onderzoek.

  Een paar weken later maakten de twee grootste politievakbonden bekend de brief ook te hebben ontvangen, zij reageren kritisch op de beslissing van de leiding om niet meteen een onafhankelijk onderzoek te starten.

  Op dat moment werd op de werkvloer de relatie tussen de dood van M. en de verziekte werksfeer nog ontkend, blijkt uit interne politie-mailwisselingen die NRC inzag. Leidinggevenden claimden dat het niet zeker was of de brief door M. was geschreven, en wezen psychische en privéproblemen aan als de oorzaak van zijn suïcide. In de brief benoemt M. dat hij 'gediagnostiseerde PTSS en depressie' heeft.

  Op datzelfde moment liep er wel een onafhankelijk onderzoek naar een andere zelfdoding binnen de DSO, uitgevoerd door burgemeester en oud-officier van justitie Oebele Brouwer. Een undercoveragent beroofde zich in april 2021 van het leven - na meerdere keren aan te hebben gegeven bij de leidinggevenden het zwaar te hebben tijdens zijn undercoverwerk.

  De afscheidsboodschap van M., in combinatie met het lopende onderzoek, zorgde volgens NRC ervoor dat Marjolein Smit twee maanden na M.'s dood werd overgeplaatst naar een andere topfunctie binnen de politie. Smit heeft geen medewerking aan het artikel verleend, meldt de krant.

  Aan hun lot overgelaten

  De bevindingen van het onafhankelijk onderzoek naar de eerdere zelfdoding bij de DSO werden in november gepresenteerd. In het rapport is te lezen dat undercoveragenten te veel aan hun lot worden overgelaten en dat er te weinig aandacht is voor hun mentale welzijn. De suïcide van de politieman had alles te maken met zijn werk als infiltrant, concludeerde de onderzoekscommissie.

  Uiteindelijk wordt Brouwer na dat onderzoek toch door de korpsleiding gevraagd om onderzoek te doen naar de dood van M.. Brouwer sprak met alle betrokkenen, behalve Smit. Die wilde niet gehoord worden en stuurde alleen een schriftelijke verklaring naar de commissie.

  Het onderzoek is inmiddels afgerond. Verantwoordelijk minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid (VVD) wil het rapport geheimhouden vanwege de privacygevoeligheid. "De leerpunten voor de organisatie komen overeen met de eerdere rapporten", schreef de minister begin deze maand aan de Tweede Kamer.

  Harde conclusies

  Volgens betrokkenen zijn de conclusies nog harder dan die in Brouwers eerste rapport, aldus NRC. Niet alleen zou de commissie hebben vastgesteld dat leidinggevenden de nabestaanden van M. onvolledig hebben geïnformeerd, ook zou de zorg voor de agenten die zich met undercoverwerk bezighouden ondermaats zijn. En het onderzoek maakt ook duidelijk dat de afscheidsbrief, in tegenstelling tot wat de leiding beweerde, authentiek is.

  De twee kritische rapporten staan niet op zichzelf: er zijn meerdere kritische rapporten over verschillende onderdelen van de Landelijke Eenheid verschenen. Het laatste verscheen nog begin deze maand. De conclusie: de Landelijke Eenheid moet volledig op de schop.

  Op 11 mei debatteert de Tweede Kamer over de politie.

  Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 05 april 2022 @ 08:08
  #25
  reactie op (#24) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg vorige artikel ONDERZOEK naar Landelijke Eenheid: DEZE MOET GEHEEL OP DE SCHOP, stelt de onderzoekscommissie... Bij de Landelijke Eenheid zijn de afgelopen jaren een reeks ernstige problemen naar boven gekomen.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 03:43

  'Landelijke Eenheid politie moet fundamenteel op de schop'

  Grootschalige criminaliteitscontrole van de Landelijke Eenheid en de Koninklijke Marechaussee in Maastricht, in 2019 ANP

  De Landelijke Eenheid van de Nationale Politie moet volledig op de schop. Dat staat in een tussenrapport van de commissie-Schneiders, die onderzoek doet naar de organisatie. Bij de Landelijke Eenheid zijn de afgelopen jaren een reeks ernstige problemen naar boven gekomen.

  "Op meerdere plekken in de eenheid voelen medewerkers zich onvoldoende gehoord of gesteund en soms zelfs ronduit onveilig", schrijft de commissie. "In combinatie met een forse uitbreiding van het takenpakket, soms gebrekkige onderlinge samenwerking en het ontbreken van gezamenlijke doelstellingen leidt dit ertoe dat het prestatievermogen van de eenheid onder druk staat."

  Kleine aanpassingen gaan de problemen niet verhelpen, schrijft de commissie. "Het stutten en verbeteren van de bestaande organisatie volstaat op de langere termijn niet." Volgens de commissie moet de positie van de Landelijke Eenheid binnen het politieapparaat worden herzien. Verder moet het takenpakket worden herzien. Dat is te divers. Ook moet er meer worden ingezet op vergaren van data en informatie.

  De leiderschapscultuur moet bovendien veranderen: "de traditionele top-down leider met een sterke persoonlijkheid heeft geen toekomst." Leidinggevenden moeten volgens de commissie openstaan voor samenwerking, tegenspraak en feedback.

  Menselijke maat

  De Landelijke Eenheid met bijna 6000 medewerkers ondersteunt de regionale korpsen, maar heeft ook zelfstandige taken zoals bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Schneiders vindt een van de problemen dat de teams te groot zijn.

  Verscheidene onderzoeken hebben de afgelopen jaren problemen bij de eenheid blootgelegd. Het ging onder meer om gebrekkig leiderschap, gebrek aan professionaliteit en gemis aan samenwerking. Medewerkers werden onvoldoende gesteund door de leiding of voelden zich soms zelfs onveilig binnen de organisatie.

  Vorig jaar had de commissie-Brouwer nog fikse kritiek op het team Werken onder Dekmantel, naar aanleiding van de zelfmoord van een agent die undercover werkte. De begeleiding van de infiltrant bleek onvoldoende. De professionaliteit van het team liet ernstig te wensen over.

  Yesilgöz onderschrijft conclusie

  Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) onderschrijft de conclusie van Schneiders dat er wat moet veranderen. Ze heeft de korpschef gevraagd te kijken hoe die ingericht kan worden.

  De korpsleiding en top van de Landelijke Eenheid "herkennen zich in de conclusies over de noodzaak van aanpassingen aan de organisatie van de eenheid en haar plek in het politiebestel, maar ook op het gebied van onder meer cultuur en leiderschap", laten ze in een reactie weten.

  De commissie-Schneiders komt voor juni met haar eindadvies.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 02 februari 2022 @ 00:59
  #24
  reactie op (#21) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg ONDERZOEK HEROPENT NAAR DOOD 'UNDERCOVER AGENT' VERBIJSTEREND, JUSTITIE, OM, HAD TWEE PETTEN OP, keurde het eigen vlees, HANDELEN hierin, velen faalden en ook een Juridische BLUNDER van eerste orde..... Wel gaat men, is men het hele undercover systeem nu aan het re-organiseren en monitoren van bovenaf.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 04:54

  'OM had dubbele pet op bij zelfmoordzaak undercoveractie'

  ANP

  De officier van justitie die het Rijksrecherche-onderzoek naar de suïcide van een undercoveragent vorig jaar leidde, was dezelfde zaaksofficier als in de strafzaak waarin de man als infiltrant was ingezet. Dat schrijft De Telegraaf, die spreekt over een 'dubbele pet' van het Openbaar Ministerie (OM).

  Het OM speelt een belangrijke rol in undercoveracties, omdat de officier van justitie beslist over de inzet van infiltranten. Het OM Zeeland-West-Brabant bevestigt tegen de krant dat het om dezelfde officier gaat. "De betrokkenheid van die zaaksofficier bij het Werken Onder Dekmantel-traject in het onderzoek Lugo is medio december 2020 gestopt". In januari 2020 was het undercovertraject gestart.

  De nabestaanden vrezen voor 'de slager die zijn eigen vlees keurt'. "Dat kan gewoon niet", zegt de weduwe van de infiltrant tegen de krant. De Nederlandse Politiebond (NPB) zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het Rijksrecherche-onderzoek.

  Afgelopen november bleek uit een ander onderzoek dat undercoveragenten te veel aan hun lot worden overgelaten en er te weinig aandacht is voor hun mentale welzijn. Daarna beloofde de politie undercoveragenten voortaan beter te begeleiden en zei het Openbaar Ministerie meer toezicht te gaan houden.

  Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-02-02 01:00:44
  handtekeningafbeelding
 • zondag 30 januari 2022 @ 09:25
  #23
  reactie op (#22) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg vorige art.: ONDERZOEK HEROPENT NAAR DOOD 'GEHEIM AGENT MIVD', HET BLIJKT EEN 'VREEMD OVERLIJDEN' achteraf te zijn? Niet direct verband houdend met de problemen bij de politieorganisatie op zich, maar mogelijk in het verlengde daarvan? Politie, AIVD, MIVD werken vaak in aantal zaken samen, uiteraard. Kan ook ander misdrijf zijn, relationele sfeer? 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  UPDATE 22-01-22 08.00 uur: 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 09:43

  OM heropent onderzoek naar dood Amstelvener in bad

  ANP

  Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar de dood van Hans van de Ven (69) heropend. De Amstelveense man werd op 5 februari vorig jaar dood aangetroffen in bad.

  De politie onderzocht de dood van de oud-medewerker van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, maar omdat een schouwarts concludeerde dat Van de Ven een natuurlijke dood was gestorven, werd dat onderzoek gestaakt.

  Argwaan

  Nabestaanden hadden echter argwaan over de doodsoorzaak en schakelden voormalig recherchechef Klaas Langendoen en het AD in. Door onderzoek van experts van een onderzoeksbureau zou zijn gebleken dat de man vermoedelijk al dagen eerder overleden is. Het AD besteedt in de podcast De zwarte dag van Hans aandacht aan de zaak.

  Op het moment van zijn dood zou hij een vrouw in huis hebben gehad die door de politie werd gezocht vanwege oplichtingspraktijken. Deze vrouw zit inmiddels een celstraf uit vanwege oplichting en gaat volgens het AD niet in op vragen.

  Het OM bevestigt aan de NOS de zaak te hebben heropend, maar noemt het nog te vroeg om verdere mededelingen te doen.

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-02-01 09:48:36
  handtekeningafbeelding
 • woensdag 26 januari 2022 @ 00:37
  #22
  reactie op (#21) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg vorige art.: OOK HIER WEER NOG STEEDS GROTE PROBLEMEN BIJ AFDELING GEHEIME OPERATIES, waardoor veiligheidsrisico's zijn ontstaan bij het aansturen van geheime operaties. Het gaat bijvoorbeeld om undercoverwerk tegen de zware misdaad.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 14:23

  Door interne problemen veiligheidsrisico's bij geheime operaties van politie

  Beveiliging bij het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid van de politie ANP

  De afdeling Afgeschermde Operaties (AO) van de politie kampt met interne problemen, waardoor veiligheidsrisico's zijn ontstaan bij het aansturen van geheime operaties. Het gaat bijvoorbeeld om undercoverwerk tegen de zware misdaad. Dat schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid in een kritisch onderzoek over de afdeling.

  Voor het onderzoek sprak de Inspectie met werknemers van de afdeling Afgeschermde Operaties. Die is gespecialiseerd in gevaarlijk politiewerk en valt onder de Landelijke Eenheid. Zo houdt Afgeschermde Operaties zich bezig met undercoverwerk en afluisterapparatuur.

  Volgens de Inspectie gaat het onder meer mis op leidinggevend niveau. Ook ontbreken er goede procedures en schiet de interne samenwerking tekort.

  "De mensen die dit werk doen, staan onder hele hoge druk", legt Peter Neuteboom van de Inspectie uit. "Ze komen voor allerlei morele dilemma's te staan, ook in de uitvoering. Maar zij ervaren heel weinig ruimte om die dilemma's aan te kaarten."

  Volgens Neuteboom kunnen werknemers hun klachten nu niet goed kwijt en voelen zij zich op de werkvloer onveilig. Binnen de afdeling is bijvoorbeeld sprake van vriendjespolitiek en pestgedrag. Daardoor gaat het mis in de samenwerking.

  'Afdekcultuur'

  Er heerste volgens de Inspectie ook een 'afdekcultuur'. Fouten worden vaak niet openlijk besproken, uit angst voor represailles. "Respondenten duiden de cultuur als 'giftig', een 'afrekencultuur' en een cultuur van verdeel- en heers", concludeert de Inspectie in het rapport.

  De misstanden leidden eerder tot risico's voor de taakuitvoering, zegt Neuteboom. "De politie moet hiermee echt aan de slag". Of het tijdens specifieke operaties daadwerkelijk is misgegaan, heeft de Inspectie overigens niet onderzocht.

  De Inspectie wil onder meer dat er betere procedures komen. "Het moet voor iedereen heel duidelijk zijn hoe het werk uitgevoerd moet worden en wat je moet doen als je tegen een dilemma aanloopt", zegt Neuteboom.

  Reactie politie

  In een schriftelijke verklaring zegt de politie zich in de conclusies van het rapport te herkennen. "Het is een kritisch rapport waarvan ik mij de inhoud zeer aantrek", zegt Rob van Bree, plaatsvervangend politiechef van de Landelijke Eenheid. "We dienen een organisatie te bouwen die de professionaliteit van onze collega's op een juiste wijze ondersteunt en hun een veilige werkomgeving biedt. Dat is het minste wat zij mogen verwachten."

  De Inspectie startte het onderzoek nadat er signalen waren binnengekomen over misstanden zoals machtsmisbruik en pestgedrag. Aanleiding voor het rapport was de zelfdoding van een undercoveragent van het geheime Werken onder dekmantel-team vorig jaar. Dat team is onderdeel is van de afdeling Afgeschermde Operaties, die weer valt onder de Landelijke Eenheid.

  Het voorbije jaar kwam er forse kritiek op de Landelijke Eenheid. In januari vorig jaar kwam de Inspectie met een vernietigend rapport over de Dienst Landelijke Informatieorganisatie, dat eveneens onder de Landelijke Eenheid valt.

  Eerdere rapporten

  Dit rapport van de Inspectie is het derde in een reeks onderzoeken naar misstanden binnen de Landelijke Eenheid van de politie.

  Uit het onderzoek gepubliceerd in december bleek al dat door interne problemen bij de anti-terreurafdeling, een belangrijk deel van het werk bleef liggen. Het ging bijvoorbeeld om het monitoren van geradicaliseerde personen.

  In een rapport van januari vorig jaar constateerde de Inspectie dat de informatie-afdeling van de politie jarenlang niet goed functioneerde. Dat leidde tot een groot risico op het mislukken van opsporingsonderzoeken en een verziekte werksfeer.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 18 november 2021 @ 00:45
  #21
  reactie op (#19) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg #19: HET RAPPORT OVER DEZE ZAAK, ZELFMOORD VAN UNDERCOVER-AGENT TOONT COMPLEET FALEN van de organisatie aan.... Uit het onderzoek blijkt dat de politie signalen over het mentale welzijn van de infiltrant liet liggen en dat de risico's van de operatie zijn onderschat. Ook is de organisatie van undercoveracties niet professioneel genoeg en de zorg voor betrokken agenten ondermaats.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  UPDATE 19-11-21 17.00 uur: 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 18:02 • AANGEPAST GISTEREN, 18:17

  Politie neemt maatregelen na 'pijnlijk en confronterend rapport'

  Korpschef Henk van Essen ANP

  De politie kondigt maatregelen aan om undercoveragenten beter te begeleiden tijdens hun werk. Het toezicht wordt verscherpt en er komen extra psychologen.

  Vandaag verscheen een onafhankelijk rapport naar aanleiding van het overlijden van een politie-infiltrant. De ervaren politieman beroofde zichzelf in april dit jaar van het leven tijdens een langdurige, geheime operatie.

  Uit het onderzoek blijkt dat de politie signalen over het mentale welzijn van de infiltrant liet liggen en dat de risico's van de operatie zijn onderschat. Ook is de organisatie van undercoveracties niet professioneel genoeg en de zorg voor betrokken agenten ondermaats.

  Korpschef Henk van Essen noemt de conclusies "pijnlijk en confronterend". Hij erkent dat de politie ernstig tekort is geschoten, met de dood van een medewerker tot gevolg. "We hebben signalen gemist en de begeleiding had beter gemoeten", zegt Van Essen tegen de NOS. "Dit had niet mogen gebeuren."

  Maatregelen

  De korpsleiding grijpt daarom in bij de undercoverafdeling. Teams worden verkleind en bij belangrijke beslissingen moeten voortaan altijd leidinggevenden betrokken zijn. Ook komen er extra psychologen en deskundigen om het geestelijk welzijn van infiltranten in de gaten te houden.

  Na de zelfdoding zijn alle lopende acties doorgelicht op mogelijke risico's. Volgens de politie is waar nodig ingegrepen. Zo'n scan wordt nu nog een keer gedaan.

  De korpschef noemt de inzet van infiltranten onmisbaar in de strijd tegen georganiseerde misdaad en wil het opsporingsmiddel blijven gebruiken. "Maar dan moeten politiemensen die zich bezighouden met dit gevaarlijke en mentaal zware werk wel kunnen rekenen op de best mogelijke zorg en begeleiding", aldus Van Essen. Juist daar ontbrak het de afgelopen jaren aan.

  Nabestaanden teleurgesteld

  Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemt het rapport van vandaag ontluisterend. "Voor de nabestaanden moet dit ook weer een enorme schok zijn", zegt hij. De minister trekt 3 miljoen euro uit om per direct betere zorg voor undercoveragenten te kunnen regelen.

  Nabestaanden van de overleden politieman zijn "zwaar teleurgesteld" in de begeleiding door de politie. Verschillende mensen hebben aangegeven dat het niet goed ging met de undercoveragent, maar vonden geen gehoor. "Hij moest vooral niet zeuren en gewoon doorgaan", stelt de familie vandaag in een verklaring.

  Zijn werkgever heeft hem aan zijn lot overgelaten, vinden ze. De nabestaanden en politievakbonden NPB en ACP nemen het de politietop kwalijk dat er te weinig aandacht was voor misstanden bij de dienst waar de undercoveragenten onder vallen. Ze hopen dat de problemen nu wél worden aangepakt. "Anders is het wachten op het volgende ongeluk binnen de dienst."

  De undercoverafdeling valt onder de Landelijke Eenheid van de politie. De hoogste baas van die eenheid, politiechef Jannine van den Berg, heeft in juni haar vertrek aangekondigd. Ze wees er toen op dat er "fundamentele verbeteringen" nodig zijn. Vandaag zegt ze: "Het is volstrekt helder dat gedurende het traject had moeten worden ingegrepen."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2021-11-19 16:25:30
  handtekeningafbeelding
 • zondag 26 september 2021 @ 09:23
  #20

  Goedemorgen, NABESTAANDE VAN GEZINSMOORD DORDRECHT destijds door politieman, doet aangiffte tegen de politie en de Staat. De moeder van de vrouw, Margarita Gressmann, vindt dat de politie nalatig handelde door de man zijn dienstwapen te verstrekken. Hij zou kort voor de moord het dienstwapen bij het politiebureau in Dordrecht hebben opgehaald.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 08:18

  Nabestaande gezinsmoord Dordrecht doet aangifte tegen politie en staat

  Bloemen bij het huis waar de gezinsmoord plaatsvond ANP

  Een nabestaande van de gezinsmoord in Dordrecht heeft deze week aangifte gedaan tegen de politie en de staat vanwege dood door schuld, schrijft de Volkskrant. Een politieman schoot in september 2019 zijn vrouw, zijn dochters van 8 en 12 jaar oud en zichzelf dood.

  De moeder van de vrouw, Margarita Gressmann, vindt dat de politie nalatig handelde door de man zijn dienstwapen te verstrekken. Hij zou kort voor de moord het dienstwapen bij het politiebureau in Dordrecht hebben opgehaald.

  Gressmann hekelt het gebrek aan uniforme richtlijnen voor het innemen van dienstwapens bij psychische problemen. De advocaat van Gressmann stelt in de krant dat bij de 35-jarige man alle seinen op "vuurrrood" stonden, onder meer vanwege een naderende scheiding. De politie zou hebben geweten dat de agent voldeed aan een "waslijst van kenmerken die een groot risico op onder meer suïcide en moord met zich mee konden brengen".

  Eenduidig of niet

  Een woordvoerder van de politie zegt dat er wél een uniforme richtlijn is voor het innemen van dienstwapens. Hij waarschuwt voor het "te veel protocolliseren, want daarmee kun je ook allerlei scenario's uitsluiten". "Volgens de korpspsycholoog worden wapens vaak te snel ingenomen, omdat leidinggevenden denken dat er iets is met die collega", stelt de woordvoerder in de krant.

  De advocaat van Gressmann stelt dat de richtlijnen niet voldoende zijn. Dat lijkt te worden ondersteund door een document dat de Volkskrant inzag. Blijkens dat document drongen operationele chefs en casemanagers ptss van de politie in februari nog aan op "een standaard werkwijze voor het innemen van dienstwapens wanneer politiemedewerkers ziek worden", De voorzitter van de Politiebond Jan Struijs zegt dat veel teamchefs het beleid niet ervaren als een eenduidige richtlijn.

  Onderzoek geweigerd

  Na de gezinsmoord moesten de Rijksrecherche en de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek doen naar de rol van de politie in de zaak, maar volgens de Volkskrant is dit nooit gebeurd. De Rijksrecherche schoof de zaak door naar de Inspectie, maar die weigerde het omdat het onderzoek niet tot haar 'primaire werkproces' zou behoren. Struijs vindt dat het onderzoek nu alsnog moet worden uitgevoerd.

  Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 27 april 2021 @ 00:46
  #19
  reactie op (#18) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg #18: NU INDERDAAD BEKEND DAT DE UNDEROVERAGENT die in een woning naast een verdacht stel was geplaatst, zelf een einde aan het leven heeft gemaakt. De hele operatie ademt een geheel uit van een zeer slechte misdaadroman met onnodige slachtoffers?.... De moeite waard om even verder te lezen.... 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  ANP

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 18:05 • AANGEPAST GISTEREN, 22:02

  Undercoveragent ingezet in Brabantse witwaszaak

  Het Openbaar Ministerie bevestigt dat een undercoveragent is ingezet in een onderzoek naar crimineel geld. In de zaak zijn vrijdag een man en vrouw uit Zevenbergschen Hoek aangehouden.

  De infiltrant die is ingezet, zou de medewerker van de dienst Afgeschermde Operaties zijn die zich onlangs van het leven beroofde. De politie en het OM willen hierover niets zeggen.

  Afgelopen weekend berichtten BN/De Stem en het AD uitvoerig over de zaak. De politie zou een huis hebben gekocht naast het verdachte stel, waar de undercoveragent werd geplaatst om contact met hen te leggen.

  Het vermoeden bestond dat de man corrupte contacten had in de haven van Vlissingen. Hij werd vorig jaar al aangehouden voor de invoer van twee partijen cocaïne en een eerdere witwasverdenking.

  De undercoveractie ging daarna door, tot de infiltrant zichzelf om het leven bracht in de woning in Zevenbergschen Hoek. Het incident wordt nu onderzocht door de Rijksrecherche.

  Witwassen

  Vandaag wil het Openbaar Ministerie alleen bevestigen dat bijzondere opsporingsmiddelen zijn gebruikt, waaronder de inzet van een politie-infiltrant. Vrijdag zijn de man en de vrouw opgepakt op verdenking van het witwassen van crimineel geld.

  De 45-jarige man werd aangehouden in de cel, de 48-jarige vrouw in Zevenbergschen Hoek. Het OM denkt dat ze na hun eerdere aanhouding zijn doorgegaan met het witwassen van contante geldbedragen en heeft hun huis doorzocht.

  Te hoge werkdruk

  De dood van de medewerker van de afdeling Afgeschermde Operaties heeft tot nieuwe onrust geleid binnen de teams die zich met heimelijke operaties bezighouden. Volgens politievakbonden zijn er al jaren klachten over de arbeidsomstandigheden, zoals een onveilige werkomgeving en een te hoge werkdruk.

  Demissionair minister van justitie Grapperhaus beloofde vandaag dat een onafhankelijke commissie zal onderzoeken of de dood van de medewerker verband houdt met de werkomstandigheden. Daarnaast doet de inspectie onderzoek naar de dienst waar de heimelijke operaties onder vallen. Dit onderzoek stond al gepland, maar komt nu in een stroomversnelling.

  Informant

  Verder laat Grapperhaus aanvullend onderzoek doen naar de gang van zaken bij het Team Criminele Inlichtingen, het team dat informatie verzamelt in het criminele milieu. In 2015 zou een man zijn vermoord, nadat uitlekte dat hij informant van de politie was.

  De inspectie stelde eerder dat de Rijksrecherche het incident al heeft onderzocht, maar dit blijkt niet te kloppen. De politie had er wel om gevraagd, maar uiteindelijk is er alleen "collegiale consultatie" geweest over de werkwijze van het Team Criminele Inlichtingen. De minister vindt daarom dat er alsnog naar de zaak gekeken moet worden.

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 24 april 2021 @ 00:58
  #18
  reactie op (#15) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg #15: CHEF VAN DEZE DIENST MAAKTE VEEL ONNODIGE ONKOSTEN BIJ DIENSTREIZEN EN DECLARATIES..... EN OOK HEEFT EEN POLITIEMAN VAN EEN UNDERCOVEREENHEID VALLENDE ONDER DEZE DIENST o.a. vermoedelijk zelfmoord gepleegd. Verband houdende met het eerste artikel? Zie het 2e artikel hierover...... 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 10:21

  Vliegreizen politiebaas extra duur door 'onnodige' businessclasstickets

  De voormalig chef van een landelijke politiedienst vloog met grote regelmaat businessclass bij dienstreizen naar verre bestemmingen, meldt het radioprogramma Argos. Het gaat om het voormalig hoofd van de informatie-afdeling van de politie, de Dienst Landelijke Informatieorganisatie.

  Over die dienst verscheen in januari nog een zeer kritisch rapport van de inspectie. De politiechef vertrok er vorig jaar. De eenheidsleiding greep in nadat bij de organisatie grote onrust was ontstaan, onder meer over leidinggevenden die elkaar de hand boven het hoofd zouden houden.

  Uit documenten die Argos via een Wob-verzoek heeft opgevraagd blijkt dat de politiechef in ruim tweeënhalf jaar tijd 35 keer naar het buitenland vloog. Dat gebeurde voor een groot deel met duurdere businessclasstickets, hoewel economy de norm is.

  Australië

  De kosten voor tickets, hotels en declaraties liepen in die periode op tot boven de 75.000 euro. De duurste tickets waren die naar Australië (bijna 8000 euro) en São Paulo (ruim 5500 euro). De reizen zouden geregeld zonder verdere onderbouwing zijn goedgekeurd door de top van de Landelijke Eenheid.

  Zo gaf plaatsvervangend eenheidschef Willem Woelders voor de vlucht naar Brazilië toestemming voor een upgrade van economy naar businessclass. Hierover staat alleen: 'Graag officieel je akkoord :)'. Dit wordt beantwoord met 'akkoord voor business'. Ook hotelkosten lijken volgens Argos geregeld hoger dan toegestaan.

  Reisgedrag had doelmatiger gekund

  "Met de kennis van nu - en het totaal van de reizen in 2018 en 2019 overziend, kan achteraf worden geconstateerd dat het reisgedrag doelmatiger had gekund en dat hier scherper op had kunnen worden gestuurd", laat de Landelijke Eenheid weten.

  Die stelde na signalen over het reisgedrag een eerste onderzoek in, maar daaruit zou blijken dat geen richtlijnen zijn overtreden en dat er niets onoorbaars is gebeurd. Wel was sprake van "verschillen in interpretatie en toepassing van richtlijnen" rond dienstreizen. De richtlijnen zijn daarop aangescherpt.

  Kritisch rapport

  Politiebonden NPB en ACP nemen daar geen genoegen mee. "Er blijft veel ongenoegen bij politiemensen die dit hebben gemeld", zegt voorzitter Jan Struijs van de NPB. "De meldingen zijn volgens hen onvoldoende onafhankelijk en transparant onderzocht."

  De tripjes van leidinggevenden van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie kwamen in januari al voorbij in een zeer kritisch rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die concludeerde dat er van alles mis gaat bij de politiedienst, vooral door onderbezetting en slecht leiderschap. Demissionair minister Grapperhaus noemde de conclusies "indringend" en zei dat er nog veel moet gebeuren bij de organisatie.

  Het onderzoek van de inspectie kwam er na klachten van politiemensen over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik en discriminatie door leidinggevenden.

  Grapperhaus zei vanochtend dat hij de korpsleiding om uitleg heeft gevraagd over het laatste nieuws over de declaraties: "Ik begrijp de vragen hierover, maar ik wil me eerst laten voorlichten wat er speelt."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Politiechef Van den Berg ANP

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 19:19 • AANGEPAST GISTEREN, 21:23

  Politie onderzoekt plotselinge dood van medewerker undercover-eenheid

  De politie onderzoekt de dood van een medewerker die tijdens een undercover-operatie plotseling om het leven is gekomen. Volgens De Telegraaf en het AD heeft de man zichzelf gedood en houdt dat verband met zijn werk, maar dat bevestigt de politie niet.

  De man werkte bij het team Werken onder dekmantel, dat onderdeel is van de afdeling Afgeschermde Operaties die weer valt onder de Landelijke Eenheid. Dat werk gebeurt voor een groot deel in het geheim. De identiteit van de man wordt dan ook niet bekendgemaakt, "vanwege de heimelijke aard van het werk en de samenhangende risico's".

  Volgens Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond NPB was de overleden politieman heel goed in zijn werk en heeft hij zeer belangrijke resultaten gehaald. Maar volgens Struijs heeft de man ook meerdere malen aangegeven zich niet meer veilig te voelen in zijn organisatie. "Het is een groot verlies van een groot politieman. Het is enorm hard aangekomen bij alle politiemensen die hem kenden en met wie hij heeft gewerkt."

  Niet alleen de dood van de politie-infiltrant wordt onderzocht, ook de dienst Afgeschermde Operaties komt onder een vergrootglas te liggen. De focus ligt daarbij op de werkwijzen en de richtlijnen van de dienst en of die wel goed worden nageleefd.

  Bekend met de signalen

  In reactie op mediaberichten dat de dood van de politieman te maken heeft met misstanden binnen de afdeling Afgeschermde Operaties zegt politiechef Jannine van den Berg dat ze bekend is met die signalen.

  Volgens het AD woedt er een vertrouwenscrisis in het geheime team Wod. Er heerst groot wantrouwen tegen de leiding en er is sprake van manipulatie en een afrekencultuur, zeggen undercoveragenten tegen de krant.

  Van den Berg zegt dat er in concrete gevallen van een misstand in het verleden is ingegrepen, "keer op keer". Ze voegt eraan toe dat de Inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid nu breder onderzoek gaat doen naar mogelijke problemen op de afdeling.

  Struijs van de NPB zegt dat politiemensen binnen heimelijke operaties al jaren klagen over een onveilige werkomgeving, te hoge werkdruk en professionele verwaarlozing. De politiebonden hebben hier volgens hem meerdere malen aandacht voor gevraagd bij de politietop en de minister. De inspectie kondigde een jaar geleden al een onderzoek naar deze veiligheidsrisico's.

  Misstanden bij informatie-afdeling

  De Landelijke Eenheid van de politie, waar het geheime WOD-team onder valt, ligt al een tijd onder vuur. In januari kwam de Inspectie met een vernietigend rapport over de Dienst Landelijke Informatieorganisatie.

  "Door de ongestuurde aanpak ontstonden spanningen met nationale en internationale partners en operationele risico's", staat in dat rapport. Het vertrouwen in het buitenland in de Nederlandse politie is daardoor afgenomen.

  De politie zegt nu dat recent onderzoek heeft laten zien dat er meer aandacht nodig is voor een veilige werkomgeving, de toegenomen werkdruk en de wijze waarop het werk wordt gefaciliteerd.

  Vanochtend meldde het radioprogramma Argos dat de inmiddels vertrokken chef van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie bij verre dienstreizen vaak onnodig businessclass vloog. Uit documenten die Argos via een Wob-verzoek had opgevraagd bleek dat de politiechef in ruim 2,5 jaar tijd 35 keer naar het buitenland vloog. Dat gebeurde voor een groot deel met duurdere businessclasstickets, terwijl economy de norm is.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2021-04-24 01:07:42
  handtekeningafbeelding