7771 keer bekeken

POLITIEBOND: 'Veerkracht politie is al tot het maximum uitgerekt'

 • vrijdag 06 mei 2022 @ 00:36
  #130
  reactie op (#124) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg #124: NIEUWE CAO ROND, DE POLITIE KRIJGT ER 9,5% BIJ. ALLE VAKBONDSACTIES VOORGENOMEN ZIJN DUS NU VAN DE BAAN.

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter(bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •ECONOMIE • GISTEREN, 13:02 • AANGEPAST GISTEREN, 13:11

  Nieuwe politie-cao na maanden van acties, gemiddeld 9,5 procent loonsverhoging

  ANP

  Na maandenlange onderhandelingen en protestacties hebben onderhandelaars een akkoord bereikt over een nieuwe politie-cao. De politievakbonden, minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en korpschef Henk van Essen zijn een pakket met afspraken overeengekomen, laten de vakbonden weten. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de vakbondsleden.

  Als die ermee instemmen worden de salarissen van het politiepersoneel tijdens de looptijd van de cao (van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024) met gemiddeld 9,5 procent verhoogd. Medewerkers in een lagere salarisschaal krijgen er ruim 10 procent bij in 2,5 jaar tijd. De middel-salarissenschalen gaan 9,5 procent omhoog en voor personeel in de hogere schalen stijgt het loon met ongeveer 8,5 procent.

  Bovenop de salarisverhogingen ontvangen agenten die de straat op gaan tot en met 2024 een financiële tegemoetkoming voor verzwarende werkomstandigheden, zoals het draaien van extra veel onregelmatige diensten vanwege de onderbezetting van het korps. Deze vergoeding kan oplopen tot een bedrag van 2500 euro per jaar. Verder zijn er volgens de bonden afspraken gemaakt over "vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, anders werken en mobiliteit, capaciteit en inzetbaarheid en loopbaanperspectief".

  Vakbonden tevreden

  De politievakbonden zijn tevreden met de afspraken. "Dit doet recht aan alle mensen die bij de politie werken en ook aan het extra zware werk van executieve politiemensen in een onzekere tijd."

  De acties voor een betere politie-cao voor 2022 en 2023 begonnen in december. De bonden riepen hun achterban onder meer op geen deurwaarders meer actief te begeleiden en geen boetes te innen bij kleine overtredingen. Ook werd tijdens coronademonstraties het werk neergelegd.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

   

   

  Gewijzigd op 2022-05-06 00:38:09
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 22 april 2022 @ 00:31
  #129
  reactie op (#127) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg VZ ACP GERRIT VAN DE KAMP TREEDT NU TERUG ALS VZ, WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN, de niet bewezen beschuldigingen tegen hem hebben zijn gezondheid aangetast. Dat was enigszins te verwachten en er zullen bij al deze zaken uiteindeljk nog wel enkelen zo komen?

  Zie ook alle andere berichten over deze zaken in de media en ook hier op de clubs http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/ of http://justittieledwalingen.clubs.nl/ 

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter(bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 17:53

  Politievakbondsman Gerrit van de Kamp stopt om gezondheidsredenen

  NOS

  Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP legt om gezondheidsredenen zijn functie neer. In een verklaring van de bond staat dat "de afgelopen periode geestelijk en lichamelijk een wissel op hem getrokken heeft".

  Van de Kamp werd in februari tijdelijk op non-actief gesteld toen hij door anonieme melders was beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de ACP leverde extern onderzoek geen bewijs op voor de beschuldigingen, waarop hij zijn werk hervatte. Wel werd in het onderzoek geconcludeerd dat Van de Kamp "een hiërarchische sturingsstijl" hanteerde.

  NRC meldde vorige maand dat er binnen de vakbond ACP kritiek was op het uitgevoerde onderzoek.

  Bij de ACP werken zestig mensen. Gerrit van de Kamp was achttien jaar voorzitter. In die hoedanigheid had hij onder meer een belangrijke stem in de cao-onderhandeling met de overheid. Van de Kamp blijft in een andere functie werkzaam bij de ACP en de bond bedankt hem voor alles wat hij als voorzitter heeft gedaan.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-04-22 00:39:36
  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 22 maart 2022 @ 00:35
  #128
  reactie op (#127) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg GRENSOVERSCHREIDEND GEDRAG POLITIE, VEEL MINDER MELDINGEN NU maar elk geval is er 'één te veel'.  

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter(bron)

  OS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 10:44

  Daling van grensoverschrijdend gedrag bij politie, maar 'elke zaak is te veel'

  ANP

  Pesten, intimidatie, discriminatie en ongewenst seksuele aandacht komen nog steeds bovengemiddeld vaak voor bij de politie. De aantallen zijn lager dan in een eerdere meting, maar ze zijn hoger dan de landelijk gemiddelden onder werknemers.

  Uit de politiemonitor 2020/2021, waaraan ruim 32.000 politiemedewerkers meededen, geven 6711 van hen aan grensoverschrijdend gedrag te hebben er ervaren.

  Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer is blij met de daling. "Maar elke zaak is er een te veel. Bovendien moeten we nog zien of deze daling doorzet."

  Huyzer denkt dat de werkdruk en het capaciteitstekort bij de politie mede oorzaak is. Volgens haar is er te weinig tijd om heftige ervaringen met elkaar te bespreken. Daarnaast constateert zij dat leidinggevenden er niet genoeg aandacht voor hebben.

  Afreageer gedrag

  Dat laatste beaamt ook voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. "Er zijn teams waar het nauwelijks bespreekbaar is als een medewerker zich onveilig voelt." Ook hij vindt dat het beter gaat, maar Struijs benadrukt dat er nog veel gedaan moet worden aan de onveilige cultuur binnen de politie.

  Struijs ziet het vooral misgaan bij politiemensen die in wijken met veel criminaliteit werken. Zij zijn al jaren overbelast. Een foute grap of flauwe opmerking is snel gemaakt. "Het is afreageergedrag, maar daar moeten we vanaf", aldus Struijs. "Het is des te zorgwekkend omdat duizenden nieuwe politiemensen instromen en dus moeten we ervoor zorgen dat die werkcultuur veiliger wordt."

  Gerrit van de Kamp

  Ook binnen de politiebonden zelf is aandacht voor het onderwerp. Vorige maand moest voorzitter Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP zijn werk tijdelijk neerleggen, vanwege meldingen over grensoverschrijdend gedrag.

  Inmiddels is Van de Kamp weer aan het werk en heeft de bond zijn vertrouwen in hem uitgesproken. Wel wordt er samen met Van de Kamp "kritisch naar de interne cultuur gekeken en gewerkt aan een andere manier van sturen en leidinggeven".

  Uit de monitor blijkt dat vrijwel geen enkel politieteam gevrijwaard is van grensoverschrijdend gedrag. Hoewel het dus beter gaat dan een paar jaar geleden benadrukt plaatsvervangend korpschef Huyzer dat de politie moet blijven werken aan het voorkomen en aanpakken van dit soort gedrag.

  Ze wijst erop dat politiewerk heftig is, waarbij collega's blind op elkaar moeten kunnen vertrouwen. Dat maakt het volgens haar lastig om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 17 maart 2022 @ 00:47
  #127
  reactie op (#125) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg VZ GERRIT VAN DE KAMP WEER TERUG IN FUNCTIE, niet gebleken van 'grensoverschrijdend gedrag'.... 

  HERHALING:  Toch zien we nu in meer maatschappelijke bedrijven, overheden, politiek, ineens mensen 'verdacht zijn of worden van 'grensoverschrijdend gedrag'?? We moeten ook oppassen dat mensen aan de top niet onterecht  'éven worden teruggepakt' voor beslissingen die ze eerder hebben genomen of anderszins in die richtingen?? Als het echt zo is dan is het zo, maar JURIDISCHE DWALINGEN liggen ook op de loer nu bij dit maatschappelijke ineens grote issue?

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter(bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 10:18 • AANGEPAST GISTEREN, 10:37

  Voorzitter politievakbond mag werk hervatten, geen overschrijdend gedrag geconstateerd

   

  Gerrit van de Kamp ANP

  Gerrit van de Kamp mag zijn werk als voorzitter van politievakbond ACP hervatten. Uit onderzoek na twee anonieme meldingen is geen grensoverschrijdend gedrag geconstateerd, zegt de politiebond.

  Op verzoek van de bond had Van de Kamp zijn werkzaamheden vorige maand neergelegd, zo lang het onderzoek liep. Het was toen niet duidelijk wat de meldingen precies inhielden. Ook nu gaat de ACP daar niet op in. Een extern bureau deed onderzoek naar de klachten.

  Uit het onderzoek blijkt volgens de bond wel dat Van de Kamp "een spilfunctionaris is binnen de ACP met een hiërarchische sturingsstijl". Niet iedereen is daarvan gediend en het bestuur zegt hier rekening mee te willen houden.

  De bond gaat daarom nu samen met Van de Kamp "kritisch naar de interne cultuur kijken en werken aan een andere manier van sturen en leidinggeven". "De ACP-werkorganisatie, het bondsbestuur en de voorzitter gaan samen verkennen welke normen en waarden gewenst zijn om een gezonde, veilige en plezierige werksfeer voor iedereen te hebben."

  Grote impact

  De ACP zegt dat de afgelopen periode een grote impact heeft gehad op alle betrokkenen. Daarmee doelt de bond op de anonieme melders, Van de Kamp en zijn privé-omgeving. Ook heeft een groot deel van de 60 medewerkers de afgelopen tijd "nadrukkelijk aangegeven zich niet te herkennen in wat er over hun voorzitter werd gezegd".

  De bond biedt daarom excuses aan voor hoe het proces is verlopen en spreekt nu haar vertrouwen uit in Van de Kamp als voorzitter.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 17 februari 2022 @ 00:36
  #126
  reactie op (#125) herman_dad

  Goedemorgen, NOG EEN GEVAL VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG BINNEN DE POLITIE GEMELD en in dit geval lijkt het wat duidelijkeer, maar onderzoek verder maar afwachtend.... Het gehele proces ligt al gevoelig ivm de ' undercoveroperaties', zie elders ook in het forum hierover.... 

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter(bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 18:43

  Medewerker Landelijke Eenheid geschorst vanwege meldingen grensoverschrijdend gedrag

  ANP

  Een politiefunctionaris van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie is per direct op non-actief gesteld na meldingen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag en het misbruik maken van zijn positie, meldt de Landelijke Eenheid op politie.nl.

  De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten onderzoekt de meldingen. De geschorste medewerker heeft tijdens dat onderzoek geen toegang tot politiegebouwen en -systemen en mag geen werkzaamheden verrichten namens de politie.

  NRC Handelsblad schreef eerder vandaag dat de man belast was met de werving en selectie van undercoveragenten voor infiltratieoperaties. Uit de krant nam de NOS over dat hij in ruil voor een positieve beoordeling sollicitanten om seksuele gunsten zou hebben gevraagd, maar dat is volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid "pertinent niet waar".

  Oscar Dros, politiechef Landelijke Eenheid zegt de meldingen "uiterst serieus" te nemen. We "onderzoeken ze zorgvuldig en nemen passende maatregelen. Het onderzoek loopt echter nog en we kunnen niet voortijdig conclusies trekken." Ook heeft hij in een intern bericht medewerkers opgeroepen die ook slachtoffer of getuige zijn geweest van ongewenst en/of ongepast grensoverschrijdend gedrag zich te melden, "hoe moeilijk het ook is".

  Kritische rapporten

  De afgelopen tijd waren er meer berichten over incidenten bij de Landelijke Eenheid. Vrijdag werd een hoofdinspecteur van de Landelijke Eenheid aangehouden. De 47-jarige politieman wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, corruptie en schending van het ambtsgeheim.

  Eind januari bracht de Inspectie Justitie en Veiligheid een kritisch rapport naar buiten waarin staat dat er sprake is van interne problemen bij de afdeling Afgeschermde Operaties. Daardoor zijn er veiligheidsrisico's ontstaan bij het aansturen van geheime operaties.

  Een jaar eerder kwam de Inspectie al met een vernietigend rapport over de Dienst Landelijke Informatieorganisatie, dat eveneens onder de Landelijke Eenheid valt.

  Gisteren werd bekend dat ook de voorzitter van de politievakbond ACP, Gerrit van de Kamp, op non-actief is gesteld na meldingen over grensoverschrijdend gedrag.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

   

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 16 februari 2022 @ 00:47
  #125

  Goedemorgen, NU OOK BINNEN DE POLITIE een geval van 'grensoverschrijdend gedrag'?? Voorzitter Kamp van ACP treedt voorlopig terug. Toch zien we nu in meer maatschappelijke bedrijven, overheden, politiek, ineens mensen 'verdacht zijn of worden van 'grensoverschrijdend gedrag'?? We moeten ook oppassen dat mensen aan de top niet onterecht  'éven worden teruggepakt' voor beslissingn die ze eerder hebben genomen of anderszins in die richtingen?? Als het echt zo is dan is het zo, maar JURIDISCHE DWALINGEN liggen ook op de loer nu bij dit maatschappelijke ineens grote issue?

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter(bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 22:47

  Voorzitter politievakbond op non-actief na meldingen grensoverschrijdend gedrag

  ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp ANP

  Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP is op non-actief gesteld. Er wordt onderzoek naar hem gedaan in het kader van meldingen over grensoverschrijdend gedrag, meldt de ACP.

  In een verklaring van de vakbond staat niet wat de meldingen precies inhouden. Van de Kamp zelf was voor de NOS niet direct bereikbaar voor commentaar.

  Volgens de ACP gaat het om "enkele meldingen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag". Er is een extern bureau ingeschakeld dat nu onderzoek doet naar de meldingen. ACP zegt dat Van de Kamp op non-actief is gesteld om "zo de ruimte te bieden het onderzoek uit te laten voeren en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden".

  Van de Kamp is sinds 2004 voorzitter van de ACP. In die hoedanigheid heeft hij onder meer een belangrijke stem in de cao-onderhandeling met de overheid. Hij is onder meer ook lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en is vicevoorzitter van de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 09 februari 2022 @ 08:38
  #124
  reactie op (#122) herman_dad

  Goedemorgen, ook dit jaar WEER MOEILIJKE CAO-ONDERHANDELINGEN en VANDAAR NIEUWE ACTIES, MINDER BOETE'S EN OOK NIET OPTREDEN TEGEN OVERTREDING CORONA-MAATREGELEN.... 

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter(bron)

  NOS NIEUWS • ECONOMIE • GISTEREN, 17:02 • AANGEPAST GISTEREN, 20:39

  Politie voert cao-acties op: zo min mogelijk geldboetes

  Politiemensen demonstreren zondag in Rotterdam NOS

  De politievakbonden voeren de acties op voor een betere cao. De bonden roepen hun leden op om vanaf morgenochtend geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen.

  De vakbonden zeggen dat er nog wel bekeuringen worden uitgeschreven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Dus geen bon voor iets te snel rijden, maar wel voor buitensporig hard rijden. "Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over dit vakbondsprotest", aldus de bonden ACP, ANPV, Equipe en NPB.

  De 'bonnenactie', het omlaag schroeven van de handhaving, noemt de ACP "een publieksvriendelijke actie met een scherp politiek randje, maar geen vrijbrief voor het maken van overtredingen".

  Teleurstellend overleg

  De vakbonden protesteren omdat het kabinet niet tegemoet komt aan hun cao-eisen. Afgelopen vrijdag verliep het overleg van de vakbonden met een kabinetsdelegatie teleurstellend, omdat toezeggingen over de lonen, de veiligheid en de capaciteit bij de korpsen uitbleef. De bonden zeiden daarom te zinnen op hardere acties.

  Afgelopen zondag demonstreerde de politie ook al. In Rotterdam werd tijdens een coronademonstratie het werk vier uur lang neergelegd en liep de politie zelf door de stad.

  Voorzitter Gerrit van de Kamp van de ACP legt uit wat de acties gaan inhouden:

  1:06 Zie video in oorspronkelijke artikel

  Politievakbond wil "minder geldboetes innen bij lichte overtredingen"

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 13 januari 2022 @ 08:37
  #123
  reactie op (#122) herman_dad

  Goedemorgen, DE POLITIE GAAT EEN MOEILIJKE TIJD TEGEMOET KOMENDE JAAR. Veel personeelsproblemen met nog meer grote MAATSCHAPPELIJKE problemen.. 

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter(bron)

  OS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 06:00

  Politie gaat lastig jaar met personeelskrapte tegemoet

  ANP

  De politie komt dit jaar bijna 1400 mensen tekort en gaat daarmee een moeilijk jaar tegemoet. Op een totaal van ruim 47.000 banen is dat 3 procent. Het dieptepunt is tijdelijk, want naar verwachting is de bezetting in 2025 weer op sterkte, als duizenden aspiranten zijn opgeleid.

  Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Politie op verzoek van de NOS en de regionale omroepen heeft vrijgegeven. De onderbezetting is extra problematisch omdat de politie al heel veel op het bordje heeft en door de coronaprotesten nog meer capaciteit kwijt is aan ordehandhaving.

  Regionale verschillen

  Er zijn wel forse verschillen in bezetting tussen de verschillende regionale eenheden. De grote steden kampen met de grootste tekorten. De eenheid Den Haag mist dit jaar 383 fte's op een formatie van 5672 (6,7 procent). Ook Amsterdam en Rotterdam komen in 2022 ruim 275 politiemensen tekort, dik 5 procent van de formatie. Bij de eenheden Noord-Nederland en Oost-Brabant gaat het daarentegen - op papier althans - slechts om een tekort van respectievelijk vier en dertien fte's.

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  Het gaat om de zogeheten operationele sterkte, de mensen die het eigenlijke politiewerk uitvoeren. Daarnaast is er ook een niet-operationele sterkte. Daaronder worden ondersteunende functies verstaan. De cijfers staan voor voltijdbanen, oftewel fte's. In de praktijk zal het om meer personen gaan, omdat er ook deeltijders bij zijn die fte's delen.

  De Nationale Politie werd in 2013 opgezet en bestaat uit één landelijke en tien regionale eenheden. De regionale eenheden zijn weer opgedeeld in 44 districten met in totaal 167 teams.

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  NOS

  In een toelichting op de tekorten benadrukt de Nationale Politie dat de politiek en de samenleving niet alleen verwachten dat er meer politieagenten op straat komen, maar ook dat een stevige vuist tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit wordt gemaakt en dat er meer aandacht komt voor digitale criminaliteit. Er gaat overigens wel fors meer geld naar de politie: de begroting voor dit jaar bedraagt 6,4 miljard euro, ruim een miljard meer dan in 2016.

  Aspiranten

  De politie bestrijdt de tekorten zoveel mogelijk door maximaal nieuwe agenten op te leiden. Er zijn steeds zo'n 4500 aspiranten in opleiding. Als de operationele sterkte in 2025 weer op orde is, daalt het aantal aspiranten naar circa 4000.

  Werving van jonge agenten lukt vooralsnog wel. "De politie is een populaire werkgever. Veel mensen willen werken bij de politie en het vinden van nieuwe collega's is ondanks een krappe arbeidsmarkt nog geen probleem. Maar een strenge selectie en een intensieve, meerjarige politieopleiding vragen tijd. De opleidingscapaciteit wordt de komende jaren maximaal benut."

  Recherche

  Uit de cijfers blijkt verder dat sommige politiedistricten een fors tekort aan rechercheurs hebben. Het grootste tekort doet zich voor in het district Stad-Utrecht, waar op een formatie van 114 rechercheurs 31 vacatures zijn (27 procent). Ook de districten Den Haag-Centrum en Drenthe hebben dit jaar voor rechercheurs 19 en 17 procent vacatures openstaan. Over het hele land gerekend bedraagt dit tekort ruim 7 procent.

  Gemeenten en burgers klagen regelmatig over een tekort aan wijkagenten, maar dat komt niet uit de cijfers naar voren. Landelijk is er op papier met 3565 agenten dit jaar zelfs een overschotje van negen dienders. Daarbij is overigens niet zichtbaar dat wijkagenten vaak als eersten worden ingezet om gaten te vullen die ergens anders in de politieorganisatie vallen. Zo worden wijkagenten ingezet bij de ME, bij incidenten waar de politie met spoed bij moet komen en voor het bewaken en beveiligen van strafprocessen en bedreigde personen. De zo gewenste 'ogen en oren' op straat komen daardoor onder druk te staan, stelt de Nationale Politie.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-01-13 08:40:33
  handtekeningafbeelding
 • woensdag 02 juni 2021 @ 00:30
  #122
  reactie op (#121) herman_dad

  Goedemorgen, DE CAO VOOR 65.000 POLITIEMEDEWERKERS IS ROND. De 65.000 politiemedewerkers krijgen onder meer een structurele loonsverhoging van 1,3 procent vanaf 1 juli en een eenmalige uitkering van 750 euro. EN OOK AFSPRAKEN OVER DE PERSOONLIJKE VEILIGHEID van politiemensen en familieleden. 

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter(bron)

  ANP

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 18:02

  Voor ruim 65.000 politiemensen akkoord bereikt voor cao

  De vier grote politiebonden en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn het eens over een nieuwe cao. De 65.000 politiemedewerkers krijgen onder meer een structurele loonsverhoging van 1,3 procent vanaf 1 juli en een eenmalige uitkering van 750 euro.

  Aanvullend op de cao zijn afspraken gemaakt over maatregelen om politiemensen en hun gezin te beschermen tegen geweld buiten de werkplek, bijvoorbeeld in hun privéomgeving. Verder is afgesproken dat er voldoende verlof zal kunnen worden opgenomen, ondanks de capaciteitsproblemen waarmee de politie kampt.

  De vier grote bonden, ACP, NPB, ANPV en Equipe spreken van een 'tussen-cao'. Uit onvrede over een klein deel van het totale pakket afspraken dat eind vorig jaar was bereikt, hebben de bonden maanden actie gevoerd. Begin vorige maand dreigden de bonden nog met acties tijdens de wedstrijd Feyenoord-Ajax, maar ze zagen daarvan af na een gesprek met het kabinet.

  Risico vanwege kabinetsformatie

  De ACP schrijft dat duidelijk werd dat de formatie van een nieuw kabinet wel eens heel lang kon gaan duren of zelfs mislukken. Dat verhoogde het risico dat die afspraken waarover de bonden wél tevreden waren, op een gegeven moment niet meer houdbaar zouden zijn, stelt de bond.

  "Begin mei telden de politiebonden en de werkgever hun knopen en besloten samen om in het belang van de politiemensen alsnog zaken te doen in ieder geval voor het jaar 2021". De bonden leggen het resultaat nu voor aan hun leden; het is de bedoeling dat de cao vóór het einde van de maand wordt ondertekend.

  Beschermen tegen 'doxing'

  De maatregelen die kunnen worden genomen om politiemensen en hun gezin te beschermen, moeten nog nader worden uitgewerkt. In de Tweede Kamer is een paar dagen geleden een motie aangenomen die minister Grapperhaus verplicht om voor het zomerreces te komen met een wetsvoorstel om doxing strafbaar te stellen.

  Doxing is het in de openbaarheid proberen privégegevens te achterhalen. Politieagenten krijgen daar steeds vaker mee te maken. De vraag op sociale media "wie kent deze politieman of -vrouw" wordt door politiemensen als intimiderend ervaren. Doel van de nieuw te maken wet is dat alleen al het stellen van die vraag in verband met mensen in een openbare functie strafbaar wordt.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 12 mei 2021 @ 01:02
  #121
  reactie op (#119) herman_dad

  Goedemorgen, HET KABINET EN DE POLITIE (BONDEN) zijn en gaan nog steeds in gesprek over de CAO, na het afblazen van de staking vorige zondag tijdens de wedstrijd Feyenoord-AJAX.

  Zie en lees verder art. NOS-NIEUWS Twitter(bron)

  ANP

  NOS NIEUWS • ECONOMIE • GISTEREN, 18:36

  'Politie en kabinet komende weken nog in gesprek'

  De politiebonden zullen de komende drie weken onderhandelen met demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de cao en werkdruk. Dat zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond NPB. De bonden gingen vandaag en zondag naar Den Haag en zullen dat gesprek naar eigen zeggen morgenochtend weer hervatten.

  Afgelopen weekend dreigden de bonden met een staking tijdens Feyenoord-Ajax. Toen Grapperhaus toezegde met de bonden in gesprek te willen over onder meer een nieuwe cao, werd de staking afgeblazen. Sindsdien zijn de gesprekken gaande.

  'Urgentie'

  Struijs zegt namens de bonden dat hij 'matig optimistisch' is. Volgens hem zijn de komende weken cruciaal. "De eerste verkenning zit erop. Aan de kant van het kabinet en de bonden is er nog veel huiswerk te doen. We hebben een forse agenda opgesteld, en gaan morgenochtend door. Dat zegt wel wat over de urgentie die het kabinet voelt."

  Inhoudelijk wilt hij niet vertellen wat er is gezegd. Ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil nog niet reageren terwijl de gesprekken lopen.

  Onvrede

  De politievakbonden zijn ontevreden dat er nog altijd geen nieuwe cao is afgesloten en dat politiemensen niet met voorrang gevaccineerd worden. "Agenten zijn het meer dan zat dat hun harde en belangrijke werk niet op waarde geschat wordt en hun loyaliteit meer dan misbruikt wordt als het de bestuurders en overheid uitkomt", zeiden de vakbonden in een eerdere verklaring.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding