334 keer bekeken

WET OP DE INLICHTINGENDIENSTEN... referendum over...

 • donderdag 15 maart 2018 @ 06:53
  #1

  Goedemorgen, VOLGENDE WEEK RAADGEVEND...STEMMEN voor 'SLEEPWET' inlichtingendiensten... WEET U DAAR GENOEG OVER? Dan hier een artikel voor u, voor uw mening wellicht? - Dit zijn de voors en tegens van de Inlichtingenwet - Video afspelen  - overigens VANMORGEN, 15-3 ZIE ONDER! Nieuw bericht dat de VÓÓR stemmers vóór liggen uit diverse PEILINGEN... maar WÉÉT waarop u stemt, bijvoorbeeld: UW broer wordt verdacht van (-?) en de GEHELE DAMILIE KAN NU WORDEN AFGELUISTERD, GEHACKT? Doe een peilingwijzer ook op internet te vinden OVER DE NIEUWE INLICHTINGENWET!!

  Zie en lees art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Groot deel inlichtingenwet onbekend bij kiezer

  GISTEREN, 16:00

  AANGEPAST GISTEREN, 18:57

  BINNENLANDPOLITIEKTECH

  ANP

  GESCHREVEN DOOR

  Joost Schellevis en Roselien Herderschee

  Veertig procent van de Nederlanders weet niet dat de nieuwe Inlichtingenwet regelt dat inlichtingendiensten op grotere schaal, ongericht mogen aftappen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau I&O Research, op verzoek van de NOS.

  Het resultaat is best opvallend, aangezien het uitbreiden van de tapbevoegdheden een van de meest bediscussieerde onderdelen van de wet is. Nog minder mensen zijn ermee bekend dat er ook veel andere bevoegdheden in de wet geregeld zijn, zoals de aanleg van een dna-database.

  Video afspelen

   01:29

  Wie weet waar WIV over gaat

  Toch vindt twee derde van de ondervraagden zichzelf (redelijk) goed op de hoogte van de nieuwe wet. "Maar als je doorvraagt, zie je dat de bekendheid met onderdelen van de wet duidelijk kleiner is", zegt Laurens Klein Kranenburg van I&O Research. Mogelijk overschatten mensen hun kennis. "Dat is een onbewust proces."

  Toezicht

  In de nieuwe wet is ook geregeld dat er meer toezicht komt op de geheime diensten. Daarvan is iets meer dan de helft van de ondervraagden op de hoogte. Er komt een speciale commissie die toestemming moet geven voordat de diensten mogen aftappen of hacken. Dat komt boven op de toestemming van de minister, die al langer vereist was.

  De commissie weegt mee of tappen of hacken echt wel nodig is, maar ook of er geen lichter middel voorhanden is. Als de diensten met een minder grote privacy-inbreuk iets kunnen bereiken, moeten ze die methode gebruiken.

  Meer hacken

  In de nieuwe wet staat ook dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vaker mogen hacken. Dat de geheime diensten dat straks mogen, weten zes op de tien de ondervraagden niet.

  De diensten mogen straks zogenoemde derden hacken: mensen die niets fout hebben gedaan, mogen dan worden gehackt om toegang te krijgen tot een doelwit van de geheime dienst. Denk aan een huisgenoot of collega. Op diens apparaat mogen ze dan inbreken.

  Volgens de geheime diensten is dat nodig omdat doelwitten - zoals mogelijke terroristen of spionnen van buitenlandse inlichtingendiensten - hun beveiliging vaak wel op orde hebben, omdat ze weten dat ze mogelijk doelwit kunnen worden.

  Delen

  Dat de geheime diensten een database met dna-materiaal mogen opzetten, is bij ongeveer evenveel kiezers onbekend. Daarmee moeten bijvoorbeeld terroristen worden geïdentificeerd, maar volgens critici zijn er te weinig privacywaarborgen. Het is overigens niet zo dat iedereen zijn of haar dna zonder meer wordt bewaard. Daarvoor moet wel een aanleiding zijn. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om enkele tientallen profielen.

  De belangrijkste punten van de Wiv komen voorbij in deze video:

  Video afspelen

   01:47

  Wat moet je weten over de nieuwe inlichtingenwet?

  Dat door de AIVD en MIVD verzamelde informatie mag worden gedeeld met buitenlandse veiligheidsdiensten, zonder dat die informatie is bekeken, weten zeven op de tien ondervraagden niet. Critici vrezen dat gegevens van onschuldige burgers onbedoeld terechtkomen in andere landen.

  Het delen van zogenoemde ongeverifieerde bulkgegevens mag nu ook al, maar omdat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer data mogen verzamelen, hebben critici privacyzorgen. Daar staat tegenover dat in de wet staat dat de diensten rekening moeten houden met de mensenrechtensituatie in een land, net als het democratisch gehalte, voordat er data worden gedeeld.

  Succesvol frame

  Dat het zo vaak over aftappen gaat, beperkt de discussie over één onderdeel van de wet, zegt Constant Hijzen van de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar de inbedding van geheime diensten in de samenleving. "Het is ten dele onontkoombaar, maar de wet gaat over nog véél meer dingen, die nu niet worden besproken", aldus Hijzen.

  De focus op aftappen kan volgens hem worden verklaard door het succesvolle frame van de tegenstanders. "Die hebben het over een sleepnet." Volgens de tegenstanders komt de mogelijkheid om op grotere schaal af te tappen daar namelijk op neer: zij vrezen dat informatie van onschuldige burgers wordt afgetapt en in een 'sleepnet' terechtkomt.

  De inlichtingenwet is een complex onderwerp met veel facetten, terwijl een 'sleepnet' instinctief te begrijpen is. "Van dat woord gaat iets ongerichts uit. Het wordt daardoor moeilijk om aan de wet te denken zonder aan het sleepnet te denken", aldus Hijzen.

  Sleepnet

  Ton Siedsma van Bits of Freedom, een van de eerste organisaties die het woord 'sleepnet' gebruikten, vindt het terecht dat het zo vaak over aftappen gaat. "Het is een hele controversieel punt van de wet, en wat ons betreft een van de grootste pijnpunten", zegt Siedsma.

  Desondanks probeert de organisatie ook andere 'zorgpunten' onder de aandacht te brengen. "We maken ons ook zorgen over het hacken van derden en het delen van data met buitenlandse diensten", aldus de privacystrijder.

  Op 21 maart mag via een raadgevend referendum gestemd worden over de nieuwe Inlichtingenwet, de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV), of door tegenstanders ook wel de 'sleepwet' genoemd. Dat referendum vindt gelijktijdig plaats met de gemeenteraadsverkiezingen.

  Opvallend is dat vier op de tien ondervraagden denken dat de inlichtingendiensten straks mensen mogen arresteren. Dat is niet zo. Slechts drie op de tien ondervraagden weten aan te geven dat dat niet klopt.

  Vier op de tien mensen die zeggen (goed) op te hoogte zijn van wat er in de nieuwe wet geregeld wordt, denken toch dat de wet die bevoegdheid toedicht aan de inlichtingendiensten. "Ook dit geeft aan dat mensen die zeggen goed op de hoogte te zijn van wat de nieuwe wet regelt, dat toch niet heel precies weten als het getoetst wordt en waarschijnlijk voor een deel gokken", zegt Klein Kranenburg.

  BEKIJK OOK

  Inlichtingendiensten plaatsten vorig jaar 3553 taps

  Wat is mijn referendumstem waard op 21 maart?

  Dit zijn de voors en tegens van de Inlichtingenwet

  Deel dit artikel: 

  TOEVOEGING DD 15 MAART 07.00 UUR:

   

  ANP

  De 'voor'-stem voor het referendum over de nieuwe Inlichtingenwet klinkt op dit moment luider dan de 'tegen'-stem. Dat beeld komt naar voren na een combinatie van vier recente peilingen.

  Hoewel de mate waarin die 'voor'-stem klinkt uiteenloopt, ligt het percentage 'voor'-stemmers in alle afzonderlijke peilingen hoger dan het percentage 'tegen'-stemmers.

  Uit een combinatie van recente peilingen rijst het beeld van een overwegende 'voor'-stem NOS / LARS BOGAARD

  Opkomstdrempel

  Om de uitslag van het referendum überhaupt geldig te laten zijn, moet eerst de opkomstdrempel van dertig procent gehaald worden. Drie van de vier peilers vroegen ook naar de 'opkomstintentie'. Zij vroegen de ondervraagden of ze überhaupt van plan zijn om te gaan stemmen voor het referendum.

  Volgens de peiling van Kantar Public wordt de opkomstdrempel met 33 procent net gehaald. Van de door I&O Research ondervraagden gaf 55 procent aan 'zeker wel' te gaan stemmen voor het referendum. Ook peiler Maurice de Hond verwacht dat de opkomst met meer dan 40 procent ruim boven de drempel van de 30 procent zal uitkomen.

  Het gecombineerde beeld van de peilingen in aanloop naar het Oekraïne-referendum liet echter ook steeds een opkomstpercentage ruim boven de dertig zien. Uiteindelijk werd de opkomstdrempel nipt gehaald, met 32 procent.

  Als je voor bent, moet je dan gaan stemmen?

  De opkomstdrempel werpt een barrière op voor voorstanders van de wet. Zij zijn er namelijk bij gebaat dat de opkomstdrempel niet gehaald wordt, want dan is de uitslag van het referendum niet geldig en gaan alle plannen hoe dan ook zo door als gepland.

  Het kabinet heeft maanden geleden al aangegeven de uitslag van het raadgevende referendum niet per se op te volgen. Maar bij een gehaalde opkomstdrempel en een uitgesproken 'tegen'-stem is de Kamer wel verplichtom opnieuw over de wet te praten.

  Tegenstanders van de wet moeten woensdag dus hoe dan ook naar de stembus. Voorstanders hebben twee opties: wel gaan en 'voor' stemmen, of niet gaan en hopen dat de opkomstdrempel niet wordt gehaald.

  Ten tijde van het Oekraïne-referendum gaf 16 procent achteraf aan dat zij niet waren gaan stemmen omdat ze hoopten dat de opkomstdrempel niet gehaald zou worden.

  BEKIJK OOK

  Groot deel inlichtingenwet onbekend bij kiezer

  Wat is mijn referendumstem waard op 21 maart?

  Dit zijn de voors en tegens van de Inlichtingenwet

  Deel dit artikel: 

   

  Gewijzigd op 2018-05-31 08:07:53
  handtekeningafbeelding