2485 keer bekeken

ANDERE LEGERONDERDELEN, nieuws over...

 • zaterdag 02 juni 2018 @ 00:46
  #6
  reactie op (#5) herman_dad

  Goedemorgen, eindelijk na vele jaren POLITIEK EN JURIDISCH VOORAL (BLUNDERS) is er gerechtigheid of komt er na de ERKENNING van het feit dat..? Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Defensie aansprakelijk voor schade door kankerverwekkend chroom-6

  GISTEREN, 17:00

  AANGEPAST GISTEREN, 18:49

  BINNENLANDPOLITIEK

  Spuitwerkzaamheden bij Defensie NOS

  GESCHREVEN DOOR

  Bas de Vries en Jikke Zijlstra

  Research-redacteuren

  Defensie is aansprakelijk voor de gezondheidsklachten die medewerkers hebben opgelopen door het werken met kankerverwekkende chroom-6-verf. Dat is de conclusie van een groot onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het ministerie zelf, dat de NOS in handen heeft.

  Het ministerie wist van de schadelijke effecten, maar deelde die kennis niet met werknemers en bedrijfsartsen, concludeert het RIVM. Evenmin zorgde Defensie voor een veilige werkplek of afdoende beschermingsmaatregelen.

  Nu de aansprakelijkheid van Defensie is vastgesteld, ligt de weg open voor een definitieve schaderegeling voor zieke werknemers. De afgelopen weken hebben militaire vakbonden daar met het ministerie over gesproken. Meer over de inhoud daarvan moet maandag duidelijk worden, als het RIVM-onderzoek officieel wordt gepresenteerd.

  Volgens het onderzoek kan blootstelling aan het giftige chroom-6 onder meer longkanker, neus- en neusbijholtekanker, astma, maagkanker en chronische longaandoeningen veroorzaken.

  Mensen zijn willens en wetens blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit kan niet.

  Letselschadespecialist Yme Drost

  Het onderzoek spitst zich toe op de vijf NAVO-depots voor opslag en onderhoud van Amerikaans materieel. Tussen 1984 en 2006 werkten 2000 tot 3000 mensen op die zogenoemde POMS-locaties in Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel. Ook op tal van andere plaatsen binnen de defensieorganisatie werd met de chroomhoudende verf gewerkt, maar het onderzoek naar de blootstelling op die locaties komt pas later.

  Video afspelen

   00:45

  Hoe Defensie z'n medewerkers bewust blootstelde aan gevaarlijke verf

  In de NAVO-depots werden vooral medewerkers in technische onderhoudsfuncties blootgesteld aan chroom-6. Dit gebeurde bij het stralen, schuren, slijpen en lassen van voertuigen die met chroomhoudende verf waren behandeld om roestvorming tegen te gaan. Bij het spuiten was er minder blootstelling, omdat de bescherming bij dat werk over het algemeen beter was geregeld.

  De NOS heeft het onderzoek voorgelegd aan letselschadespecialist Yme Drost, die 350 slachtoffers vertegenwoordigt. Hij schrok van wat hij las: "Mensen zijn willens en wetens blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit kan niet."

  Bekend in 1973

  Het onderzoek begon in 2014 en werd begeleid door een commissie onder leiding van oud-burgemeester Ruud Vreeman. Het moest antwoord geven op de vraag wanneer Defensie te weten kwam dat chroom-6 schadelijk is voor de gezondheid, en in hoeverre die informatie binnen de organisatie werd gedeeld.

  Duidelijk wordt dat in elk geval sinds 1973 bij de luchtmacht bekend was dat in nieuwe verfmaterialen stoffen zaten die gezondheidsrisico's met zich meebrachten. Toen in 1984 de eerste POMS-locatie in Brunssum werd geopend, was de schadelijkheid van chroom-6 dus bekend.

  In de jaren die volgden werden zeker nog vijf interne documenten opgesteld waarin wordt gesproken over de schadelijke effecten van chroom-6. Maar dat werd niet meegedeeld aan de werknemers. Ook de meeste bedrijfsartsen werden niet op de hoogte gesteld.

  Geen veilige werkplek

  De onderzoekers schrijven: "Defensie had in zijn rol van werkgever de verantwoordelijkheid om de werknemers op de hoogte te brengen van de risico's. Uit het onderzoek is niet gebleken dat dit is gebeurd."

  Ook op het preventie- en zorgbeleid van Defensie hebben de onderzoekers van alles aan te merken. "De zorg voor een veilige werkplek voldeed niet aan de daarvoor geldende regels", stellen ze vast.

  Het arbobeleid noemen ze "ontoereikend". Zo was de ventilatie en afscherming van werkruimtes niet voldoende. Er waren vooral in het begin niet genoeg goede mondkapjes en gelaatsmaskers. En er was geen effectief toezicht op de naleving van de gebruiksvoorschriften daarvan.

  Het management zocht uit kostenoverwe­gingen de grenzen op van de arbo-regelgeving. Er werd gemarchandeerd met de aanwijzingen van de inspectie.

  RIVM-onderzoek

  Volgens het onderzoek was de leiding van de POMS-locaties bang dat de Amerikanen de locaties versneld zouden sluiten, als ze zou vragen om kostbare verbeteringen van de arbeidsomstandigheden. "Verschillende documenten bevestigen dat het management uit kostenoverwe­gingen de grenzen opzocht van de arbo-regelgeving. Er werd bijvoorbeeld gemarchandeerd met de aanwijzingen van de Inspectie SZW over arbeidsomstandigheden."

  In 2014 ontstond commotie onder oud-personeelsleden van defensie over de gezondheidsgevaren van onder meer chroom-6. Een jaar later kwam er een 'coulanceregeling' voor medewerkers van maximaal 15.000 euro. Tot afgelopen november hadden ruim 300 oud-POMS-medewerkers een beroep gedaan op deze voorlopige financiële tegemoetkoming, in afwachting van de uitkomsten van het definitieve RIVM-onderzoek.

  Eczeem

  Veel melders gaven aan dat een arts bij hen een chronische longaandoening, allergisch contacteczeem en/of een immunologische aandoening had vastgesteld. Maar doordat de meeste van deze ziekten ook andere oorzaken kunnen hebben, kan volgens het onderzoek in veel gevallen niet met zekerheid worden vastgesteld dat deze ziekten bij oud-werknemers het gevolg zijn van blootstelling aan chroom-6.

  Voor de aansprakelijkheid van Defensie maakt dat volgens de onderzoekers echter niet uit. Als een (oud-)werknemer gezondheidsproblemen heeft die door een arts met een zekere mate van waarschijnlijkheid kunnen worden toegeschre­ven aan chroom-6, is Defensie daarvoor aansprake­lijk. Wel moet worden aangetoond dat de werknemer aan chroom-6 is blootgesteld tijdens zijn werk, en dat de beschermende maatregelen onvoldoende waren.

  Kamerleden reageren geschokt op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek. "Als dit de strekking van het rapport is, dan is het zeer kwalijk dat de gezondheid van defensiepersoneel zolang in gevaar was door gebruik van giftig chroom-6", zegt Salima Belhaj van D66. "Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkomgeving. Voor de nabestaanden en slachtoffers werd het tijd dat er duidelijkheid kwam. We moeten het onderzoek afwachten, maar het is overduidelijk dat de staatssecretaris actie moet ondernemen. Dit kan en mag niet meer gebeuren."

  SP-Kamerlid Sadet Karabulut reageert: "Jarenlang waarschuwde de SP voor het gebruik van giftige stoffen bij defensie. Nu wordt bevestigd dat Defensie het eigen personeel jarenlang heeft blootgesteld aan levensgevaarlijke stoffen. Erkennen en een redelijke vergoeding is het minste wat moet gebeuren."

  "Op basis van de informatie van de NOS blijkt dat het rapport heldere en harde conclusies oplevert", zegt CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot. "Wij willen snel van de staatssecretaris weten wat zij gaat doen richting de slachtoffers."

  De VVD wil niet reageren in afwachting van de presentatie komende maandag.

  BEKIJK OOK

  Voorschot van maximaal 15.000 euro voor chroom-zieken

  Chroomverf bij defensie in 2008 nog onveilig gebruikt

  Deel dit artikel: 

  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 18 mei 2018 @ 01:12
  #5
  reactie op (#1) herman_dad

  Goedemorgen, OOK DIT WEER EEN (POLITIEK) HEET HANGIJZER, de mariniers willen niet verhuizen naar Vlissingen maar in Doorn blijven, omdat daar ook hun sociale leven ligt na al die vele jaren daar, feitelijk van ná de 2e WO. Ook de politie (Amsterdam o.a) kreeg daar trainingen in de ME-opleidingstijd in de jaren 1950-1980 ongeveer tot de opening van eigen trainingscentrum Woensdrecht. Het antwoord van de minsiter is: 'Gaat u daar zelf eens kijken hoe leuk het daar is, in Vlissingen'??  

  Zie en lees verder art. van RTL-NIEUWS, NOS-NIEUWS, twitter (bron)

  17 mei 2018 12:00

  'Meeste mariniers willen stoppen vanwege verhuizing naar Vlissingen'.

  Archieffoto.

  Het aantal mariniers dat zal vertrekken zal nog 'vele malen groter worden' als de verhuizing van de kazerne naar Vlissingen doorgaat. Daarvoor waarschuwde de commandant van het Korps Mariniers in de Tweede Kamer.

   

  Volgens brigadegeneraal Jeff Mac Mootry komt ook het werk van de mariniers in gevaar als ze uit Doorn moeten vertrekken. "Deze verhuizing gaat ten koste van de veiligheid van mijn personeel, gaat ten koste van het welzijn van mijn personeel en hun thuisfront en het gaat ten koste van het operationeel product van het Korps Mariniers."

  ZIE OOK: Mariniers balen van verhuizing: 'Ik wil geen weekendvader zijn'

  Wel of niet in hinderlaag van Taliban

  Al in 2012 is tot de verhuizing besloten, maar de laatste tijd wordt de weerstand bij de mariniers steeds heviger. Het aantal mariniers dat momenteel vertrekt is groter dan gedacht, meldde het ministerie van Defensie vorige maand nog. "Dit is slechts het topje van de ijsberg", aldus Mac Mootry. Van de 252 jonge officieren hebben er volgens hem 209 aangegeven een vertrek te overwegen vanwege de verhuizing.

  Het feit dat veel ervaren personeel voor een andere carrière kiest of daarover nadenkt, baart hem zorgen. Deze (onder)officieren zijn cruciaal voor missies. "Een ervaren sergeant ziet gewoon of hij het paadje links of rechts moet pakken. Dat is precies het verschil tussen een groep van zes mariniers die wel of niet in een hinderlaag van de Taliban loopt. Dat is mijn grote zorg."

  Geen ruimte voor uitbreiding

  Tot het vertrek uit Doorn werd besloten omdat het daar te klein was en er geen mogelijkheden tot uitbreiding zouden zijn. Volgens de brigadegeneraal is dat wel degelijk mogelijk. Ook liggen oefenterreinen hier dichtbij, terwijl die in Vlissingen zouden ontbreken.

  Meer op rtlnieuws.nl:
  Oud-mariniers: 'Vrouw is welkom zolang opleiding niet minder zwaar wordt'

  RTL Nieuws

  'Gezinsleven mariniers grootste obstakel verhuizing naar Zeeland'

  GISTEREN, 11:18

  AANGEPAST GISTEREN, 13:19

  BINNENLANDPOLITIEK

  Commandant Korps Mariniers Mac Mootry in de Tweede Kamer na het gesprek over de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn ANP

  De uitstroom bij het korps mariniers zal alarmerend groot zijn als de verhuizing van de kazerne van Doorn in het midden van het land naar Vlissingen doorgaat. Honderden jonge officieren, sergeanten en korporaals met gezinnen zullen vertrekken, waarschuwt brigadegeneraal der mariniers Mac Mootry.

  "Mama heeft ook een goeie baan, en er wordt gebeld dat het kind ziek is. Vanuit Vlissingen rij je niet even naar de school in Amersfoort om je kind op te halen", legt Mac Mootry uit. Het is niet meer zoals vroeger dat de gezinnen van mariniers vanzelfsprekend meeverhuizen.

  Mac Mootry en zijn collega's van het Korps Mariniers zijn uitgenodigd door de Tweede Kamer om hun bezwaren tegen de voorgenomen verhuizing toe te lichten. Vooral het 'moderne gezinsleven' kan tot de uitstroom van honderden ervaren mariniers leiden, zeggen zij.

  Video afspelen

   01:49

  Mariniers vrezen enorme uitstroom als kazerne naar Vlissingen verhuist

  Korporaal der mariniers Prigioniero woont in Roermond en is een zogenoemde 'binnenslaper', iemand die vaak op de kazerne slaapt omdat hij te ver weg woont. De verhuizing is het gesprek van de dag onder de binnenslapers. "Ze rijden nu een dag in de week naar hun gezin. Ze vinden Vlissingen echt te ver, omdat die ene dag dan ook al niet meer kan."

  Hinderlaag van de Taliban

  Het vertrek van ervaren personeel zal tot veiligheidsproblemen leiden, zegt Mac Mootry. "De ervaring van goede mariniers is in minstens twaalf jaar opgebouwd", zegt hij. "Het is het verschil tussen wel of niet in een hinderlaag van de Taliban lopen."

  Hij noemt ook operationele voordelen aan blijven in Doorn. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft gebieden aangewezen waar de kazerne het terrein zou mogen uitbreiden. Op twee minuten afstand van de kazerne zijn oefenterreinen, waar ook met zwaar materieel gereden mag worden. En het onderdeel van de landmacht waar de mariniers mee samenwerken zit dichter in de buurt.

  Verhuizen van Utrechtse Heuvelrug naar Zeeland

  Tijdens het kabinet-Rutte I besloot Defensieminister Hillen in 2012 dat de marinierskazerne van Doorn zou verhuizen naar Vlissingen in de provincie Zeeland. Daar was meer ruimte, de nieuwe kazerne zou aan de hoogste eisen gaan voldoen en het zou goed zijn voor de werkgelegenheid in de krimpprovincie. De Tweede Kamer stemde in.

  Sinds het besluit zijn de twijfels en bezwaren in de Tweede Kamer niet van de lucht geweest. De gemeente Doorn kwam met een alternatief om de oude kazerne daar uit te breiden. In Vlissingen waren de mogelijkheden toch niet zo groot als was voorgespiegeld. En nu blijken veel mariniers zelf niet te willen.

  Voldongen feit

  Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten Van Sprang was niet betrokken bij het besluit uit 2012. Hij zag zich later voor een voldongen feit geplaatst. "Je voelde wel dat die nieuwe locatie uit koers lag", merkt hij droogjes op.

  Hij heeft begrip voor het politieke besluit van destijds. "2012 was een tijd van bezuinigingen op defensie. Wat betreft de arbeidsmarkt zouden mensen toch wel bij ons blijven. En de kazerne zou fit for purpose worden", blikt hij terug. "Zes jaar later in 2018 krijgt defensie meer budget. De arbeidsmarkt trekt aan, en onze mensen zijn gewild."

  Heroverweging

  Van Sprang schrijft een nieuwe kazerne in Zeeland niet helemaal af. Ook geeft hij voorbeelden van andere defensieactiviteiten die daar beter op hun plaats zouden zijn, zoals scheepsbouw. "Maar al zou je in Doorn blijven, dan moet er ook heel wat gebeuren", zegt hij. "Sinds 1982 toen ik aantrad is daar niks veranderd."

  De Kamerleden die de mariniers hadden uitgenodigd om hun verhaal te komen doen laten doorschemeren dat zij bereid zijn om het besluit uit 2012 in heroverweging te nemen. Daarbij spelen de waarschuwingen voor de veiligheidsrisico's een grote rol. Maar een verandering van de plannen mag ook weer niet te veel geld kosten.

  Het kabinet doet op dit moment ook zelf onderzoek naar de verhuizing.

  BEKIJK OOK

  Waarom willen die mariniers nou toch niet naar Zeeland?!

  Defensie onderzoekt massale vertrek bij Korps Mariniers

  Deel dit artikel: 

   

  Gewijzigd op 2018-09-26 00:30:28
  handtekeningafbeelding
 • maandag 16 april 2018 @ 00:38
  #4
  reactie op (#3) herman_dad

  Goedemorgen, VOORMALIG MIVD MEDEWERKERS VREZEN VOOR HET LEVEN, na VERKLARING van Marco Kroon, commando en onderscheiden met de hoogste militaire WILLEMSORDE.... kiss Voor velen, vooral in militaire, politieke en andere oveheidsdiensten is deze 'verklaring in de openbaarheid dan ook niet te begrijpen', waarom? Indien dit zo was dan nog, GEHEIMHOUDINGSPLICHT is GEHEIMHOUDINGSPLICHT ten allen tijde...

  Zie en lees verder art. RTL/NIEUWS Twitter bron

  3 uur 34 minuten geleden

  'Twee MIVD-medewerkers in levensgevaar door verklaringen Marco Kroon'.

   

  Een van de mannen zegt in het gezelschap van Kroon te zijn gezien in Kabul. 

  © ANP

  Twee oud-medewerkers van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst zeggen voor hun leven te vrezen, doordat majoor Marco Kroon in de media heeft verteld over een geheime operatie in Afghanistan.

  De twee, die van Afghaanse komaf zijn maar al jaren in Nederland wonen, doen anoniem hun verhaal tegenover Nieuwsuur. Ze bereiden een rechtszaak voor tegen Defensie. Daarmee willen ze hulp van het ministerie afdwingen om elders in Europa een nieuw bestaan op te bouwen.

  Risico

  "Marco Kroon heeft een heel grote fout gemaakt. Ik ben met hem gezien in Kabul. Daarom is er nu een risico voor mij en mijn familie, zelfs in Nederland'', zegt een van hen, die de gefingeerde naam Ahmed heeft gekregen.

  ZIE OOK: Commando's vinden dat Marco Kroon zijn mond moet houden, 'veiligheid in gevaar'

  Hij hield naar eigen zeggen contact met bronnen bij al-Qaeda en de Taliban. De ander, aangeduid als Mahmoud, vergezelde als tolk spionnen.

  Bermbommen en hinderlagen

  Andere bronnen van Nieuwsuur bevestigen dat de mannen belangrijk inlichtingenwerk deden. Ze zouden bijvoorbeeld informatie over bermbommen en hinderlagen hebben achterhaald voor de Nederlandse troepen in Afghanistan.

  Uitspraken die Kroon onlangs deed over een geheime inlichtingenoperatie, waar hij zelf aan deelnam in 2007, zouden er onlangs ook al toe hebben geleid dat Defensie voortijdig commando's heeft teruggehaald van een missie.

  Man doodgeschoten

  Voor Kroon was de aanleiding om er in het openbaar over te vertellen het feit dat justitie onderzoek doet naar zijn handelen. Hij schoot op missie een man dood die hem eerder zou hebben gemarteld.

  ZIE OOK: Oud-topmilitairen zetten grote vraagtekens bij verhaal Marco Kroon: 'Dit is een doodzonde'

  Majoor Kroon wil nu niet op de zaak reageren, laat zijn advocaat Geert-Jan Knoops desgevraagd weten. Kroon en zijn advocaten wachten eerst de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) af.

  Spreekverbod

  Volgens de twee oud-MIVD'ers had het ministerie de officier een spreekverbod moeten opleggen. "Omdat ze Kroon niet tegen hebben gehouden, hebben ze mijn leven in gevaar gebracht", stelt 'Ahmed'. Minister van Defensie Ank Bijleveld zei eerder dat een spreekverbod niet mogelijk was.

  Defensie zegt nu in een reactie met de advocaten van de voormalige inlichtingenmedewerkers in contact te zullen treden over de 'concept-dagvaarding'. Meer details wil het ministerie niet kwijt. "Defensie doet in het openbaar nooit uitspraken over inlichtingenoperaties.''

  Marco Kroon doet schokkende bekentenis:

  Marco Kroon deed een schokkende bekentenis. John van den Heuvel legt het uit, want kan dit eigenlijk wel?

  RTL Nieuws

  Gewijzigd op 2018-09-26 00:33:33
  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 27 maart 2018 @ 01:11
  #3
  reactie op (#2) herman_dad

  Goedemorgen, EINDELIJK BETER MATERIEEL VOOR DEFENSIE... DAT WERD TIJD.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Militairen krijgen betere spullen

  GISTEREN, 15:36

  AANGEPAST GISTEREN, 15:53

  BINNENLANDPOLITIEK

  ANP

  Nederlandse militairen krijgen een nieuwe persoonlijke uitrusting, inclusief betere kogelwerende vesten. Dat staat in de Defensienota van minister Bijleveld, waarin ze de toekomstplannen schetst voor de krijgsmacht.

  Over de persoonlijke uitrusting is de laatste tijd veel te doen geweest. Veel militairen klaagden dat ze op missie werden gestuurd met slechte spullen, zoals kleding en schoeisel. Sommigen betaalden uit eigen zak een betere uitrusting.

  Overal wifi

  Als het aan Bijleveld en haar staatssecretaris Visser ligt, hoeft dat niet meer. De hele uitrusting, waaronder de gevechtsvesten en de bescherming tegen kogels en granaten wordt vervangen. Ook alle handvuurwapens worden stapsgewijs vervangen.

  Defensie gaat extra inspanningen doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn, staat in de nota. Aan de leegloop moet een einde komen.

  Er komen meer loopbaanmogelijkheden. Ook de gezondheidszorg en de huisvesting wordt beter. Zo komt er overal waar militairen gelegerd zijn draadloos internet.

  Zes militaire complexen die vanwege bezuinigingen gesloten zouden worden, blijven toch open. Defensie krijgt er deze kabinetsperiode miljarden euro's bij, en daarom is de noodzaak van sluiting van de baan.

  Welke complexen gaan toch niet dicht?

  • Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum
  • Joost Dourleinkazerne op Texel
  • Koningin Wilhelminakazerne in Ossendrecht
  • Complex Brasserskade, Den Haag
  • Kamp Nieuw Milligen in Uddel
  • Munitiecomplex Alphen

  Bijleveld sluit niet uit dat nog meer locaties behouden blijven die op de nominatie staan om gesloten te worden.

  Vandaag werd al bekend dat militairen niet meer in burger over straat hoeven. Dat verbod was ingesteld vanwege de terreurdreiging, maar volgens Bijleveld is het juist belangrijk dat militairen zichtbaar zijn in het straatbeeld.

  Deel dit artikel: 

  Gewijzigd op 2018-06-03 06:32:16
  handtekeningafbeelding
 • maandag 26 maart 2018 @ 07:21
  #2
  reactie op (#1) herman_dad

  Goedemorgen, MILITAIREN MOGEN WEER IN UNIFORM in het openbaar, op eigen verzoek is dit gebod opgeheven. Dit was ivm veiligheid, in uniform val je op en doelwit van (-) maar kennelijk zijn dreigingen vandaag de dag weg? kiss

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  Militairen mogen weer uniform dragen in het openbaar

  VANDAAG, 04:11

  AANGEPAST OM 06:30

  BINNENLAND

  Het uniformverbod voor militairen wordt opgeheven ANP

  Militairen mogen in het openbaar weer hun legeruniform dragen. Minister Ank Bijleveld trekt het verbod dat hierop sinds 2014 staat op verzoek van de krijgsmacht weer in. Dat schrijft ze in de nieuwe Defensienota.

  In het Algemeen Dagblad zegt de minister: "Het leger heeft de taak om ons koninkrijk en zijn bondgenoten te beschermen. Dan is het ook belangrijk dat je herkenbaar en aanspreekbaar bent."

  Dreiging uit Syrië

  Het uniformverbod werd in 2014 ingesteld toen een Nederlandse jihadist vanuit Syrië dreigde een daad te stellen tegen de overheid. Uit angst voor een aanslag op militairen werd toen besloten dat ze zich moesten omkleden in burgerkleding voor ze naar huis gingen. Zo zouden ze minder herkenbaar zijn voor terroristen.

  De militairen zelf vonden dat hier een verkeerd signaal vanuit ging. Ze wilden de manier waarop zij leven niet door terroristen laten bepalen. De maatregel werd in 2016 al iets versoepeld. Militairen die met de auto reisden, hoefden zich toen niet meer om te kleden, maar voor militairen die gebruikmaakten van het openbaar vervoer bleef de regel gelden.

  Groot personeelstekort

  Hoewel het dreigingsniveau sinds 2014 niet gewijzigd is, denken Defensie en de veiligheidsdiensten dat het wel weer verantwoord is om geüniformeerd over straat te gaan. Daarnaast denken ze dat de intrekking van het verbod kan bijdragen aan het werven van nieuw personeel bij Defensie, dat kampt met een groot personeelstekort.

  "We moeten heel veel nieuwe mensen werven en dan is het belangrijk dat je laat zien wat militairen doen", zeggen de minister en haar staatssecretaris Barbara Visser tegen het AD.

  Deel dit artikel: 

  •  

  Gewijzigd op 2018-06-02 00:40:44
  handtekeningafbeelding
 • woensdag 21 maart 2018 @ 00:49
  #1

  Goedemorgen, mariniers verlaten in groten getale het korps uit onvrede over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen in 2022. De politie werkt al sinds vele decennia samen met o.a. de KMAR maar ook andere legeronderdelen als Korps Mariniers. In de jaren na de oorlog tot ver in de '70 jaren vorige eeuw oefenden ME-eenheden in opleiding b.v. ook in de Kazerne in Doorn totdat de politie in Woensdrecht eigen 'oefendorp' en andere logistieke middelen daar kregen. 

  Zie en lees verder art. van NU.nl (bron)

  Woensdag 21 maart 2018 

  Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

  'Mariniers verlaten korps uit onvrede over verhuizing kazerne naar Vlissingen' 

  Foto: ANP

  Gepubliceerd: 20 maart 2018 03:39 Laatste update: 20 maart 2018 10:13

  • Mariniers verlaten in groten getale het korps uit onvrede over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen in 2022. 

  In het eerste kwartaal vertrokken 73 mariniers. Dat zijn er drie keer zoveel als in voorgaande jaren. ''Als dit zo doorgaat is er straks geen korps meer om te verhuizen", zegt Bert van de Wakker, voorzitter van de medezeggenschapscommissie van het Korps Mariniers in de Volkskrant.

  De mariniers vrezen dat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden en dat ze een koophuis er nooit meer kunnen verkopen. Ook zouden er op de nieuwe locatie te weinig schietbanen zijn en kan er wegens geluidsoverlast maar beperkt worden geoefend.

  Volgens Van de Wakker vertrekken vooral onderofficieren, die moeilijk te vervangen zijn. ''Je kunt je dus voorstellen dat de ruggengraat van ons korps langzaamaan verdwijnt."

  Volgens Defensie moest de kazerne worden verhuisd omdat die te klein is geworden. 

  Premier Mark Rutte noemt de leegloop dinsdagochtend "heel zorgelijk". "Het zijn mensen die ongelooflijk belangrijk werk voor Nederland doen. We moeten ervoor zorgen dat zij en hun gezinnen het naar hun zin hebben", aldus Rutte in Goedemorgen Nederland.

  Volgens Rutte is het echter nog niet zeker dat de verhuizing de enige reden van de leegloop is. 

  Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!

  Door: ANP/NU.nl

  Lees meer over: 

  Defensie

  Gewijzigd op 2018-06-02 00:41:20
  handtekeningafbeelding